power by webindex.sk
Vlajka
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

  KOZ SR na Twitteri

Kancelária KOZ SR
Odborárske námestie 3
815 70 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 502 39 103
Fax: +421 2 554 23 303

[- Zväčšiť mapu -]

 počet prístupov: 2121064

25.11.2013 Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na rok 2014

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2014 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2014 bola dnes - 25. novembra 2013 slávnostne podpísaná v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Signatármi kolektívnych zmlúv sú splnomocnení zástupcovia zamestnávateľov, reprezentovaní vládou SR, Združením miest a obcí Slovenska a predstaviteľmi samosprávnych krajov, a zástupcovia zamestnancov, reprezentovaní Konfederáciou odborových zväzov SR, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.

Ako sa vyjadril predseda vlády Robert Fico, názory predstaviteľov vlády a odborov sa neraz rozchádzali s predstavami zamestnávateľov a podnikateľskej sféry, avšak "vláda v odborových zväzoch našla spoľahlivých partnerov. Naša doterajšia spolupráca, konštruktívny dialóg a hľadanie kompromisu pri riešení oprávnených požiadaviek zamestnancov vykonávajúcich službu pre štát a verejnú správu potvrdili, že plne chápete vašu zodpovednosť za túto krajinu". Kolektívne vyjednávanie nemá podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR Jozefa Kollára ani víťaza, ani porazeného, je to prijatý konsenzus. A práve vďaka profesionálnemu prístupu všetkých vyjednávačov sa podľa neho podarilo naplniť cieľ - zabrániť poklesu reálnej mzdy zamestnancov v štátnej aj verejnej správe.

Navýšenie platových taríf bude predstavovať dve percentá z celkového objemu financií, čo pre každú platovú triedu znamená nárast o 16 EUR. Z verejných zdrojov si valorizácia vyžiada 90 miliónov EUR. Podpísané KZVS zachovávajú platné sociálne benefity.

(Zdroj fotografií: Úrad vlády SR)Copyright © 2009 Datex, s.r.o.