power by webindex.sk
Vlajka
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

  KOZ SR na Twitteri

Kancelária KOZ SR
Odborárske námestie 3
815 70 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 502 39 103
Fax: +421 2 554 23 303

[- Zväčšiť mapu -]

 počet prístupov: 2129375

28.4.2011 Novela ako celok nechráni zamestnanca

(Pravda, 28.4.2011, Vladimír Mojš, viceprezident KOZ SR)
Zákonník práce je zákon, prostredníctvom ktorého štát zabezpečuje systém základných sociálnych práv zamestnancov garantovaných ústavou SR ako aj medzinárodnými normami. Má garantovať zamestnancovi ochranu v zmysle dôstojnej práce, ochrany života a zdravia, náležitých podmienok pri práci, ale aj primerané a spravodlivé odmeňovanie za vykonanú prácu.
Odbory existujúci, doteraz platný Zákonník práce, meniť nechceli! Bol výsledkom siahodlhých rokovaní, treba povedať odborných a korektných. Zadarmo sme ho nedostali a vážili sme si jeho ustanovenia, ktoré zaručovali ochranu základných práv zamestnancov.
Od jesene minulého roka sme na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady, ale aj pri bilaterálnych stretnutiach so zamestnávateľmi a ministerstvom práce v súvislosti so Zákonníkom práce presadzovali naše argumenty, vysvetľovali naše postoje. Žiaľ, v tomto procese predstavitelia ministerstva, tak ako vlády SR, podliehali falošnej rétorike časti zamestnávateľov, podľa ktorej Zákonník práce bráni vyššej zamestnanosti a preto si žiada väčšiu flexibilnosť. Nie je to náš výmysel, prax potvrdila a potvrdzuje, že časť zamestnávateľov by si rada práve pod rúškom flexibility uvoľnila ruky najmä pri prepúšťaní a rozhodovaní nad osudmi ľudí.
Je pravdou, že na mimoriadne náročnom rokovaní tripartity minulý týždeň sa v niektorých paragrafoch novely Zákonníka práce priklonil minister práce a sociálnych vecí k našim názorom. Privítali sme, že predstavitelia ministerstva pochopili zmysel časti našich návrhov. Ešte stále však v predloženom návrhu existuje viacero ustanovení, ktoré nie sú pre odbory prijateľné. Napríklad zhoršenie podmienok pri zamestnávaní na dobu určitú, pri hromadnom prepúšťaní, pri náhrade mzdy za neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, zníženie ochrany zamestnanca pri prepúšťaní, zrušenie súbehu výpovede a odstupného, zvýšenie týždenného limitu pracovného času a nariadenej nadčasovej práce ako aj jej zohľadnenie vo výške mzdy. Neprijateľné pre nás sú aj ustanovenia týkajúce sa okliešťovania práv odborov až takým spôsobom, že v konečnom dôsledku to môže znamenať postupnú likvidáciu odborových organizácií na úkor zamestnaneckých rád. S takýmito návrhmi nemôžu odbory súhlasiť.
Chceme Zákonník práce, ktorý nebude obhajovať ciele kapitálu a prenášať riziká podnikania na zamestnanca. Programové vyhlásenie vlády proklamuje udržať a zvýšiť kvalitu života občanov. Uzatváranie pracovného pomeru na dobu určitú – tzv. reťazenie, zvýšenie limitu týždenného pracovného času to určite neprinesie. Sme preto rozhodne proti zvyšovaniu limitu pracovného času a nadčasovej práce. Jednoducho, nechceme Zákonník práce, ktorý zakladá nerovný vzťah zamestnanca a zamestnávateľa. Potrebujeme taký pracovnoprávny kódex, ktorý bude garantovať sociálnu spravodlivosť.
Po skúsenostiach z minulosti však máme obavy, že v parlamente sa predložením poslaneckých návrhov môžu mnohé veci zmeniť. Vyplývajú z dennodennej reality na slovenskej politickej scéne.Copyright © 2009 Datex, s.r.o.