power by webindex.sk
Vlajka
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

  KOZ SR na Twitteri

Kancelária KOZ SR
Odborárske námestie 3
815 70 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 502 39 103
Fax: +421 2 554 23 303

[- Zväčšiť mapu -]

 počet prístupov: 2126333

25. 3. 2009 Proti kríze účinnejšie

Bratislava (25.marca 2009) – V stredu, 25. marca 2009 rokoval v Bratislave v sídle Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Snem KOZ SR. Delegáti z 31 odborových zväzov združených v Konfederácii sa zaoberali vnútroodborovými témami, ale aj otázkami eliminácie dopadov hospodárskej krízy.
Konfederácia v súvislosti s prijímanými opatreniami na riešenie dopadov krízy ocenila prístup vlády a jej snahu eliminovať negatívne dopady na zamestnancov a obyvateĺov Slovenska, zároveň však zdôraznila, že nie všetky sa ukázali ako účinné. Podľa predstaviteĺov Konfederácie treba jednotlivé opatrenia kvantifikovať a vyhodnocovať ich účinnosť. Niektoré z nich nesú totiž znaky formálnosti, respektíve netýkajú sa priamo krízy. Viacerí z delegátov podporili potrebu efektívnejšieho postupu pri riešení dopadov krízy skúsenosťami a praktikami z z ich organizácií a jednotlivých odvetví hospodárstva. vyplynulo z nich, že niektorí zamestnávatelia kamuflujú vlastnú neschopnosť alebo dokonca zámery a vydávajú ich za následok globálnej hospodárskej a finančnej krízy. Existujú aj podniky, kde využívajú nevedomosť a rozpoloženie zamestnancov a dávajú im podpisovať rozličné vyhlásenia obmedzujúce ich práva a možnosti.
Delegáti sa zaoberali aj rozpracovaním programových téz KOZ SR na roky 2009 až 2012 do hlavných úloh na tento rok. Tie vychádzajú zo zamerania činnosti KOZ SR a jednotlivých odborových zväzov. Reagujú na súčasnú ekonomickú krízu, na udržanie zamestnanosti a zachovanie podmienok dôstojnej práce. V tejto súvislosti sa bude Konfederácia usilovať o ďalší rozvoj sociálneho dialógu medzi KOZ SR, zamestnávateľskými zväzmi a vládou, zefektívniť činnosť tripartity, ale aj inštitucionalizovať bipartitný sociálny dialóg so zamestnávateľskými združeniami. KOZ SR formulovala rozpracovanie hlavných úloh i v ďalších oblastiach – politika trhu práce, pracovnoprávne vzťahy, kde považuje za podstatné neotvárať Zákonník práce, oblasť bezpečnosti a zdravia pri práci, sociálna ochrana zamestnanca, rodinná politika, dôchodkové poistenie a takisto vnútroodborová politika a medzinárodná činnosť.
Delegáti Snemu prijali aj vyhlásenie k voľbám hlavy štátu, v ktorom odporúčajú členskej základni zúčastniť sa druhého kola prezidentských volieb a podporiť súčasného prezidenta Ivana Gašparoviča. V predchádzajúcom období dokázal stabilizovať politickú scénu a obhajovať národnoštátne záujmy Slovenska. Pre odborárov je však veľmi dôležité, že dokázal aj sociálne myslieť, čo prejavil podpísaním viacerých sociálnych a ďalších zákonov, ktoré Konfederácia podporovala a ktoré pozitívne ovplyvnili život zamestnancov a občanov Slovenskej republiky.
Konfederácia si aj v tomto roku pripomenie sviatok práca a zorganizuje prvomájové zhromaždenie v Banskej Bystrici. Nepôjde o žiadny happening, ale o prezentáciu odborov v duchu solidarity a udržania zamestnanosti.

Otto Ewiak
hovorca KOZ SR
25. marca 2009


26.03.2009Copyright © 2009 Datex, s.r.o.