power by webindex.sk
Vlajka
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

  KOZ SR na Twitteri

Kancelária KOZ SR
Odborárske námestie 3
815 70 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 502 39 103
Fax: +421 2 554 23 303

[- Zväčšiť mapu -]

 počet prístupov: 2131463

17. 9. 2009 Rokoval 5. Zjazd SOZKaSO

Kultúra ovplyvňuje všetko vôkolBratislava - „Kultúra zasahuje do všetkých oblastí našej spoločnosti. Tým je zvýraznený jej význam v našom živote. Práve kultúra vytvára predpoklady pre také hodnoty ako sú porozumenie, solidarita, národná hrdosť,“ uviedol včera vo svojom príhovore k delegátom na 5. zjazde Slovenského odborového zväzu kultúry a spoločenských organizácií (SOZKaSO) v Bratislave prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Zdôraznil, že je potrebné rozvíjať kultúrne dedičstvo nášho národa. „Hoci nehovoríme o kultúre každý deň, najmä v súčasnosti sú v našom slovníku najfrekventovanejšími výrazy ako ekonomická kríza, nezamestnanosť či pokles výroby i miezd, o kultúre ako takej je naozaj každý náš deň. Každý deň ňou žijeme, formujeme ju a sme ňou formovaní. Vám, ktorí v tejto sfére ako aj v oblasti životného prostredia pôsobíte, patrí vďaka, rovnako aj sociálnym partnerom, ktorí nám pomáhajú z krízy sa dostať“, konštatoval na záver svojho vystúpenia I. Gašparovič.
Prácu členov SOZKaSO a zamestnancov v oblasti kultúry i životného prostredia ocenil aj prezident KOZ SR Miroslav Gazdík, ktorý konštatoval, že Konfederácii odborových zväzov spolu so SOZKaSO ide o zamestnanosť, dôstojnú prácu, primeranú odmenu a kvalitné životné prostredie – teda o dôstojný život.
Približne 80 delegátov z múzeí, galérií, osvetových zariadení, knižníc, divadiel a štátnej ochrany prírody, hodnotilo uplynulé päťročné obdobie a zaoberalo sa aktuálnymi úlohami a situáciou v oblasti kultúry a životného prostredia, ktoré takisto ako aj iné oblasti života spoločnosti ovplyvnili dôsledky ekonomickej a hospodárskej krízy. Podľa slov opätovne zvolenej predsedníčky Márie Krištofičovej zhodnotili spoločnú snahu o „užitočno“. Pri obhajobe práv a požiadaviek členskej základne kládli v SOZKaSO dôraz na využívanie sociálneho dialógu vo všetkých jeho formách. „Účinný sociálny dialóg pokladáme za najúčinnejší spôsob predchádzania konfliktov medzi zúčastnenými sociálnymi partnermi a komunikácie sociálnych partnerov od podnikovej úrovne až po celoštátnu tripartitu“, uviedla v tejto súvislosti M. Krištofičová. Zároveň zdôraznila, že ich snahou je zdôrazňovať nezastupiteľnú úlohu štátu v legislatívnom procese pri zabezpečovaní finančných zdrojov pre fungovanie kultúrnych inštitúcií na úrovni celoštátnej, regionálnej a miestnej. Slovenský odborový zväz kultúry a spoločenských organizácií je dobrovoľným združením členov, ktorí pôsobia najmä v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych celkov, samosprávy obcí a miest, štátnych orgánov a v ďalších organizáciách verejnej a štátnej správy.
Delegáti na zjazde okrem iného schválili nové stanovy a program na ďalšie obdobie. „Presadzujeme zlepšenie postavenia štátnych zamestnancov tak, aby sa im dostalo uznanie za kvalitne vykonávanú prácu a zlepšenie pracovných podmienok i štatútu,“ pripomenula v súvislosti s novým programom M. Krištofičová. Rozvoj kultúry na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, podpora legislatívneho procesu zameraného na ochranu kultúrnych pamiatok a účinnú starostlivosť o životné a prírodné prostredie a súčasne obhajoba zákonných práv zamestnancov štátneho a verejného sektora sú základnými znakmi prijatého programu Slovenského odborového zväzu kultúry a spoločenských organizácií.

Mgr. Otto EWIAK
poradca pre tlač a informácie - hovorca KOZ SR


23.09.2009Copyright © 2009 Datex, s.r.o.