power by webindex.sk
Vlajka
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

  KOZ SR na Twitteri

Kancelária KOZ SR
Odborárske námestie 3
815 70 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 502 39 103
Fax: +421 2 554 23 303

[- Zväčšiť mapu -]

 počet prístupov: 2121654

Staň sa členom odborov
Národný program organizovania nových členov odborov

Len spoločne sme silní !
Tvoja šanca je v odboroch.
Staň sa členom odborov, odbory Ti pomôžu.Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky najväčšia odborová centrála na SlovenskuKOZ SR


- je slobodná, samostatná, dobrovoľná, otvorená, nadstranícka, nezávislá a demokratická organizácia rovnoprávnych odborových zväzov v Slovenskej republike
- združuje 31 profesijných odborových zväzov
- prostredníctvom krajských rád Konfederácie presadzuje záujmy a požiadavky odborárov jednotlivých regiónov
- je sociálnym partnerom pri tripartitnom vyjednávaní v rámci Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR
- je členom Medzinárodnej Konfederácie slobodných odborov (MKSO) a Európskej odborovej konfederácie (EOK)

Dôstojná životná úroveň - naše právo
Nič nie je samozrejmé!
Bez odborov


- nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
- nie je možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu
- zamestnávateľ sám rozhoduje o mzdovom zaradení, pracovnom poriadku, skončení pracovného pomeru
- rozvrhnutí pracovného času
- pružnom pracovnom čase
- rozsahu a podmienkach práce nadčas
- pláne dovoleniek, hromadnom čerpaní dovolenky o pracovnom poriadku

Ako sa stať členom odborov?


Právny poriadok SR vytvára podmienky na činnosť základných odborových organizácií priamo na pracoviskách. Toto právo garantuje Ústava SR v čl. 37. Pri nástupe do zamestnania sa treba obrátiť na predsedu odborovej organizácie. Ak na pracovisku nie je základná organizácia založená, informácie môže získať v profesijných odborových zväzoch, krajských radách KOZ SR a na úseku odborovej politiky KOZ SR, kde Vám poskytnú organizačnú a metodickú pomoc pre základné organizácie a vznik nových základných organizácií.
Tvojím advokátom sú odbory

Odbory poskytujú svojim členom


- ochranu pri porušení ich práv
- ochranu pred šikanovaním
- bezplatné zastupovanie pred súdom
- právne poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch
- podporu v prípade ťažkej finančnej situácie a sociálnej tiesni
- aktuálne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov
- odborárske vzdelávanie10.06.2009
Copyright © 2009 Datex, s.r.o.