INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (24.6.2019)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme niekoľko pre nás najdôležitejších. Zároveň treba skonštatovať, že k viacerým bodom z dnešného programu […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

KOZ SR: Aj zamestnanci akciových spoločností s účasťou štátu si zaslúžia zvýšenie platov

Vláda by nemala zabúdať, že pre štát pracujú aj zamestnanci v akciových spoločnostiach so 100-precentnou účasťou štátu, ako sú napríklad Železnice SR, Slovenská pošta či Lesy SR. Práve hospodárenie týchto spoločností a odmeňovanie ich zamestnancov, na ktorých sa nevzťahuje dohodnuté zvýšenie platov v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre roky […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

KOZ SR na 108. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve

Medzinárodná organizácia práce (MOP) bola založená v roku 1919 a v súčasnosti je tvorená 187 členmi v podobe členských štátov. Medzinárodná organizácia práce je vystavaná na tripartitnom základe, ktorý tvoria zástupcovia vlád jednotlivých členských štátov, zamestnávateľov a odborári. Prostredníctvom svojej normotvornej činnosti vytvára medzinárodné pracovné normy, ktorými sú dohovory a […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Výzva prezidenta KOZ SR na vyplatenie 13. platu všetkým zamestnávateľom v Slovenskej republike

Konfederácia odborových zväzov SR podporuje každé zvyšovanie príjmu zamestnancov. Oslobodenie 13. platu vo výške 500 eur od daní a zdravotných odvodov je veľmi výhodným bonusom tak pre zamestnanca, ako aj zamestnávateľa. Produktivita práce na Slovensku je dlhodobo vysoká, dosahuje cez 80% priemernej produktivity práce krajín EÚ a každým rokom rastie. Každý […viac]