Prezident KOZ SR M. Magdoško o minimálnej mzde 580 EUR

V štúdiu televízie TA3 prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško, štátny tajomník MPSVaR SR Branislav Ondruš a tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.

Marián Magdoško: „Dnes už zákon o minimálnej mzde pozná výpočet minimálneho zvyšovania minimálnej mzdy, ak sa sociálni partneri nedohodnú. Sú tam presne pomenované makroekonomické veličiny, ktoré sa posudzujú, a na základe minimálneho zvýšenia priemernej mzdy sa navýši potom minimálna mzda. Myslíme si, že treba začať s tým najjednoduchším vzorcom, pretože je tu aj zo strany zamestnávateľov požiadavka, aby to bolo odpolitizované. Myslíme si, že čím komplikovanejší vzorec, tým väčšia manipulácia s údajmi môže byť. Čiže pre nás je ten vzorec absolútne vyhovujúci, nakoniec je to aj odporúčanie európskeho výboru pre sociálne práva, ktoré som už tu spomínal, Európsku sociálnu chartu. Čiže pre nás je absolútne ten vzorec vyhovujúci, je to čitateľné, transparentné, odpolitizované, takže my takýto návrh podporujeme.“