Prvý máj – Sviatok práce

Ešte pred necelými dvoma mesiacmi sme boli pripravení a dlhodobo sme pracovali na tom, aby sme si Prvý máj pripomenuli tak, ako každý rok – spoločnými oslavami. Tento rok je však situácia iná, celý svet čelí najväčšej pandémii koronavírusu od čias II. svetovej vojny. Naša spoločnosť sa ocitá nielen pred akútnou potrebou chrániť zdravie všetkých obyvateľov Slovenska, ale aj pred ťažkou dilemou ako riešiť jej ekonomické a sociálne dopady.

Táto neplánovaná kríza nastavuje zrkadlo pripravenosti našej spoločnosti, ako úspešne dokáže čeliť jej dopadom. Je preto aj našou zodpovednosťou hľadať riešenia, ktoré zmiernia ekonomické dôsledky krízy a umožnia v čo najväčšej miere zabrániť hrozbe prepúšťania zamestnancov, znižovania ich sociálnych istôt a finančného ohodnotenia.

Rok 2020 sa navždy zapíše do dejín ako rok boja nielen s pandémiou COVID 19, ale aj ako rok boja za udržanie zamestnanosti, hľadania riešení pre trh práce, ako boj odborov za svojich členov, ktorí častokrát predstavujú tú najnižšiu príjmovú a tým pádom krízou najviac ohrozenú vrstvu obyvateľstva.

V dôsledku koronakrízy mnohí pracujúci prichádzajú o svoje príjmy. Navyše zatvorením prevádzok sa vytráca istota zamestnania. Súbežne s udržaním pracovného miesta nás však musí zaujímať aj mzda a pracovné podmienky daných zamestnancov. Všetci pracujúci ľudia na Slovensku si totiž za svoju prácu zaslúžia spravodlivú mzdu, zaslúžia si kvalitné a bezpečné pracovné miesto, súlad medzi svojim pracovným životom a rodinným životom. Je neprijateľné, aby zisky a produktivita neboli prerozdelené tým zamestnancom, ktorí ich vytvorili. Odkaz Prvého mája – Sviatku práce má svoje opodstatnenie aj v súčasnosti.

Príhovor prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška

PRÁCA MÁ SVOJ SVIATOK AJ V PANDEMICKOM ČASE

🌼 PRÁCA MÁ SVOJ SVIATOK AJ V PANDEMICKOM ČASEEšte pred necelými dvoma mesiacmi sme boli pripravení a dlhodobo sme pracovali na tom, aby sme si Prvý máj pripomenuli tak, ako každý rok – spoločnými oslavami. Tento rok je však situácia iná, celý svet čelí najväčšej pandémii koronavírusu od čias II. svetovej vojny. Naša spoločnosť sa ocitá nielen pred akútnou potrebou chrániť zdravie všetkých obyvateľov Slovenska, ale aj pred ťažkou dilemou ako riešiť jej ekonomické a sociálne dopady. #PrvýMáj 📺 Príhovor prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška

Uverejnil používateľ Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR Piatok 1. mája 2020

 

Príhovor viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej

 

SVIATOK PRÁCE

🌺 SVIATOK PRÁCEZačiatok mája je už tradične spojený s oslavou sviatku práce. Tento rok je však poznačený pandémiou korona vírusu, reštrikciami a opatreniami, ktoré majú zabrániť jeho šíreniu. No možno viac ako inokedy si oprávnene kladieme otázku, ako bude vyzerať svet práce, keď sa vrátime do očakávaného normálu? A čo je a bude vôbec normál? Budeme fungovať tak ako doteraz? A nevohnal nás ten náš normál do súčasnej situácie? A aká je naša budúcnosť v práci a aká je budúcnosť práce?

Uverejnil používateľ Monika Uhlerová – viceprezidentka KOZ SR Piatok 1. mája 2020