AKTUALITY

Kurz PKSD: Pokračujeme vo vzdelávaní s témami BOZP a Sociálny dialóg v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

V dňoch 20. 09. až 22. 09. 2021 sa v priestoroch Centra vzdelávania a centra pre regeneráciu pracovnej sily v Kežmarských Žľaboch, v malebnom prostredí Vysokých Tatier, opäť uskutočnia vzdelávacie aktivity na témy Prevencia v oblasti BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie. Prevencia v oblasti BOZP V tejto vzdelávacej aktivite účastníci preberú Zákonník práce v znení neskorších predpisov, […viac]