AKTUALITY

Každý pracovník je viac ako číslo

28. apríl je Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Na celom svete si odbory pripomínajú pamiatku pracovníkov, ktorí prišli o život v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pri výkone svojej práce. Pre Konfederáciu odborových zväzov SR je dôležitá nielen spomienka na zosnulých. Boju-jeme […viac]

AKTUALITY

Každý pracovník je viac ako číslo

28. apríl je Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Na celom svete si odbory pripomínajú pamiatku pracovníkov, ktorí prišli o život v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pri výkone svojej práce. Pre Konfederáciu odborových zväzov SR je dôležitá nielen spomienka na zosnulých. Bojujeme aj […viac]

AKTUALITY

Vizionári – Prežije slovenský zamestnanec v 21.storočí?

V Európskej únii je zamestnaných viac než 240 miliónov občanov. Pracovné právo EÚ tak prináša priame výhody veľkému počtu občanov a má pozitívny vplyv na jednu z najdôležitejších a najhmatateľnejších oblastí ich každodenného života. Okrem toho pracovné právo EÚ úzko súvisí s jednotným trhom. Voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a […viac]

AKTUALITY

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR – online rokovanie (24.4.2023)

Dnes sa konalo mimoriadne online rokovanie HSR SR k jednému bodu, a to k Návrhu zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý predložil Úrad vlády SR. K danému materiálu sme si uplatnili zásadné pripomienky. (Plné znenie predloženého návrhu, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). Návrhom zmeny Plánu obnovy […viac]

AKTUALITY

Vedenie KOZ SR a ČMKOS sa stretlo v Banskej Štiavnici

Častokrát pri zmienkach o aktivitách KOZ SR a ČMKOS zaznieva, že spolupráca slovenských a českých odborov nepozná hranice a môže byť vzorom aj pre ostatné krajiny. Máme spoločnú minulosť, ale aj súčasnosť v európskom kontexte. Spoločná minulosť, takmer neexistujúca jazyková bariéra a úzke rodinné, pracovné i kultúrne väzby medzi oboma […viac]

AKTUALITY

Prezidentka KOZ Monika Uhlerová prichádza do Prezidentského paláca s návrhom na zastavenie chaotických poslaneckých návrhov

M. Uhlerová: Do Prezidentského pláca prichádzam s návrhom, ako dať stopku chaotickým poslaneckým návrhom a nastaviť štandardný legislatívny proces Predkladanie a prerokovávanie legislatívnych noriem dnes v Národnej rade SR pripomína skôr neriadený chaos, ako transparentný, kvalifikovaný a participatívny proces. KOZ SR vždy pristupovala k legislatívnemu procesu výsostne odborne s cieľom, aby bola legislatíva […viac]

AKTUALITY

Vyhlásenie Snemu KOZ SR

Členovia Snemu KOZ SR, najvyššieho orgánu konfederácie medzi jej zjazdami, dnes na svojom rokovaní odsúdili praktiky zamestnávateľa v strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v Beluši. A to najmä vyvíjanie neprimeraného nátlaku na predsedu tamojšej základnej organizácie členského zväzu OZ KOVO Miloša Kapuša pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zamestnancov.  Je neprijateľné, aby bol zamestnanec […viac]

AKTUALITY

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (3.4.2023 )

Po niekoľkomesačnej prestávke a prvýkrát v tomto roku dnes zasadala tripartita. Na jej rokovanie boli predložené materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri, ako aj dva poslanecké návrhy (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU. KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

NO PASARAN!

V dňoch 25.-27. marca 2023 sa v rakúskom Linzi konala udalosť „Train of remembrance“ organizovaná talianskymi odborovými centrálami združenými na európskej úrovni v Európskej odborovej konfederácii (CGIL, CISL, UIL). Akciu organizujú už od roku 2017 a každý rok tak dávajú približne 200 mladým ľuďom možnosť spoznať miesta spojené s tragickou minulosťou nacistickej […viac]