AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Kováci mobilizujú po celom Slovensku

Protest, ktorý má upozorniť na zhoršujúcu sa životnú úroveň obyvateľov Slovenska a ekonomickú a sociálnu situáciu slovenských domácností, zorganizovali v piatok dopoludnia v Košiciach odborári z OZ KOVO. Zhruba 40 protestujúcich pritom prerušovalo prejazd áut na priechode pre chodcov na Gorkého ulici. Protest v Košiciach bol prvý zo série podobných […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Tento rok schválená novela Zákonníka práce odporuje podľa názoru KOZ SR ústavnosti: Ústavný súd sa tým bude zaoberať

Ústavný súd včera prijal v celom rozsahu návrh skupiny poslancov, konajúcich na základe iniciatívy KOZ SR, ktorý sa týka posúdenia ústavnosti novely Zákonníka práce. Návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení však súd nevyhovel. Ako neustále opakujeme, celá v tomto roku schválená novela Zákonníka práce je ukážkou nezvládnutia legislatívneho procesu, výsledkom ktorého sú […viac]

AKTUALITY

Kurz PKSD: Pokračujeme vo vzdelávaní s témami BOZP a Sociálny dialóg v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

V dňoch 20. 09. až 22. 09. 2021 sa v priestoroch Centra vzdelávania a centra pre regeneráciu pracovnej sily v Kežmarských Žľaboch, v malebnom prostredí Vysokých Tatier, opäť uskutočnia vzdelávacie aktivity na témy Prevencia v oblasti BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie. Prevencia v oblasti BOZP V tejto vzdelávacej aktivite účastníci preberú Zákonník práce v znení neskorších predpisov, […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Nastal čas na zmenu pravidiel

Od budúceho týždňa bude celé Slovensko v zelenej farbe, čo znamená, že všade už budú platiť rovnaké a najmiernejšie pravidlá. Napriek tomu však zostávajú rúška povinné ako v hromadnej doprave, tak aj v interiéri, výrobné haly v priemyselných podnikoch nevynímajúc. Letné horúčavy však majú za následok, že celodenná práca s […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Stanovisko KOZ SR k rozhodnutiu Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR dnes rozhodol, že otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nie je v súlade s ústavou. Mrzí nás, že nielen Ústavný súd SR, ale najmä prezidentka SR, ktorá mala možnosť referendum vyhlásiť, nerešpektovala vôľu a hlas takmer 600-tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí petičný hárok za toto […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Z rokovania Snemu KOZ SR

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom. Snem KOZ SR sa o.i, zaoberal témou minimálnej mzdy pre rok […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (28.6.2021)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU. KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie. Minister práce predložil na rokovanie Správu o sociálnej situácii obyvateľstva […viac]

Centrum pre vzdelávanie – Vzdelávacie aktivity

Kurz PKSD: Vzdelávanie pokračovalo témami BOZP a Sociálnym dialógom

V dňoch 21. až. 23. 06. 2021 sa v priestoroch Centra vzdelávania a regenerácie pracovnej sily v Kežmarských Žľaboch, v malebnom prostredí Vysokých Tatier, uskutočnili vzdelávacie aktivity na tému Prevencia v oblasti BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie. Podujatia prebiehali v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu pod záštitou KOZ SR. Prevencia v oblasti BOZP V tejto […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Stretnutie mladých odborárov v Prešove

Členovia Rady mladých KOZ SR sa konečne po viac ako roku virtuálnej práce, online zasadnutí a komunikácie, stretli osobne v Prešove, i keď vzhľadom na aktuálne možnosti v oklieštenom zložení (OZ KOVO, ECHOZ, OZ PŠaV, OZP v SR, OZPP, SOZ ZaSS, SLOVES, OZ PPaP, SOZZO a OZ potravinárov). Zasadnutie otvoril […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

ETUI seminár: Odbory a národné plány obnovy a odolnosti

Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s talianskou konfederáciou CISL a s litovskou konfederáciou SOLIDARUMAS za podpory vzdelávacieho a výskumného centra Európskej odborovej konfederácie ETUI organizovali školenie s názvom Odbory a národné plány obnovy a odolnosti, ktoré sa uskutočnilo v dňoch  16. a 17. júna 2021 cez online platformu ZOOM. Väčšina členských štátov, vrátane Slovenska, už predložila národné plány obnovy […viac]