AKTUALITY

Súvislosti minimálnej mzdy nie je možné prehliadať

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 je známa už viac ako dva týždne. Aj napriek existencii automatu, garantujúceho jej každoročný nárast, využili sociálni partneri potenciál bipartitného sociálneho dialógu a dohodli sa na jej výške vyššej ako garantuje zákon. V rámci tejto témy je dôležité zdôrazniť ešte niekoľko súvislostí, a to, že Zákonník […viac]

AKTUALITY

SNP – Jedinečný príklad skutočných charakterov

KOZ SR vyjadruje úctu odvahe a statočnosti všetkých účastníkov Povstania, občanov Slovenska a iných európskych národov, ktorí so zbraňou v ruke prispeli do národného boja za oslobodenie spod fašizmu. 8. ročník mestského antifašistického festivalu „Povstanie pokračuje“ je organizovaný pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania 29. augusta 2023 v Bratislave. […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Prečo chýbajú na trhu práce zamestnanci?

Pracovná migrácia, ako domáca, tak aj zahraničná, je prakticky najefektívnejším spôsobom zabezpečenia potrieb pracovného trhu v prípade nedostatku disponibilnej pracovnej sily vo všeobecnosti, ako aj v špecifických profesiách. Slovensko patrí v rámci EÚ nielen medzi krajiny s vysokou mierou vnútornej migrácie za prácou, ale radí sa aj k štátom s najvyššou […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

21.8.2023 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR

Po letnej prestávke a prvýkrát pod vedením dočasne poverenej ministerky práce sa dnes konala tripartita. Prerokovávali sa materiály Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ministerstva práce vrátane sumy mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2024, ako aj materiály predložené na žiadosť sociálnych partnerov. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých […viac]

AKTUALITY

DOHODA O MINIMÁLNEJ MZDE MÁ DÔLEŽITÝ SPOLOČENSKÝ ODKAZ

HSR SR sa dnes zaoberala aj výškou minimálnej mzdy pre budúci rok. V termíne do 15. júla totiž sociálni partneri nedospeli k dohode, avšak Zákon o minimálnej mzde umožňuje rokovať na tripartitnej úrovni do konca augusta, čo dnes sociálni partneri aj využili. Sociálni partneri dospeli k dohode na sume mesačnej minimálnej mzdy pre […viac]