AKTUÁLNE TÉMY

Prezidentka podpísala novelu Zákonníka práce

Po schválení novely Zákonníka práce a súvisiacich novelizovaných právnych predpisov v NR SR sme ešte 8. februára 2021 požiadali listom prezidentku SR, aby predmetné zákony nepodpísala. Totiž ani aktuálna pandemická situácia nemôže byť ospravedlnením pre nerešpektovanie a nedodržiavanie pravidiel sociálneho dialógu zakotvených aj v medzinárodných dohodách, k dodržiavaniu ktorých sa Slovenská republika zaviazala […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

17. november v atmosfére pandémie koronavírusu

Udalosti z Novembra 1989 si pripomína aj Konfederácia odborových zväzov SR. V roku 1989 počas Nežnej revolúcie zohrali kľúčovú rolu najmä zamestnanci, ktorí sa spolu s odborovými organizáciami významne podieľali na príprave generálneho štrajku a zaslúžili sa tak aj o rozbitie prorežimných odborových štruktúr a vznik demokratických nových odborov. Protestné zhromaždenia po celom Slovensku v najrôznejších […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Vláda prijíma diskriminujúce právne normy odporujúce medzinárodným dohovorom

Vláda na svojom ostatnom zasadnutí tento týždeň schválila aj novelu Zákonníka práce, ktorou novelizovala aj Zákon o trojstranných konzultáciách (Zákon o tripartite), kde účelovo upravila  reprezentatívnosť na strane zástupcov zamestnancov s cieľom oslabiť  postavenie KOZ SR. Totiž vytvorila podmienku, že jedno združenie zástupcov zamestnancov musí združovať aspoň 100 tisíc členov (čo KOZ SR […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Vláda zasahuje do slobody združovania a autonómie odborov

Vláda na svojom ostatnom zasadnutí tento týždeň schválila aj novelu Zákonníka práce, kde obmedzila zakladanie a pôsobenie odborových organizácií. Podľa novej úpravy, ktorú má prerokovať ešte parlament, podmienkou pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa bude, že všetci členovia príslušného odborového orgánu sú v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ak sa odborová organizácia so zamestnávateľom nedohodne […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

KOZ SR informovala Európsku komisiu o porušovaní sociálneho dialógu na Slovensku

Konfederácia odborových zväzov SR, ktorá reprezentuje viac ako 2 milióny pracujúcich zamestnancov, je absolútne najväčšou odborovou centrálou na Slovensku a dlhodobo aktívnym členom v orgánoch sociálneho dialógu nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej odborovej konfederácie, s ktorou úzko spolupracuje. Vláda SR na svojom poslednom rokovaní prijala novelu Zákonníka […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Poskytovanie osobných, ochranných, hygienických a pracovných prostriedkov zamestnancom

Stanovisko Združenia odborových inšpektorov BOZP pri KOZ SR a Odboru BOZP KOZ SR k pandémii Covid – 19 a iným prenosným ochoreniam biologického pôvodu v súvislosti s povinnosťami zamestnávateľa. Aktuálnou témou v súvislosti s ochranou zamestnancov pred koronavírusom (COVID-19) je najmä dôsledné používanie osobných ochranných prostriedkov, ako sú ochranné rúška, respirátory, rukavice, ochranné odevy a pod. Najmä tí […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Priebežne aktualizované: Exteriérové aktivity v Bratislave

V nadväznosti na už konané „Protestné pochody za práva všetkých zamestnancov“ v 6 mestách Slovenska minulý mesiac pokračuje v KOZ SR  v ďalších externých aktivitách proti porušovaniu zákonov a predkladaniu noviel legislatívnych noriem poškodzujúcich zamestnancov a za férový sociálny dialóg. Exteriérové aktivity sa konajú za dodržania všetkých platných nariadení a […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

KOZ SR sa listami obrátila na prezidentku Slovenskej republiky, aj predsedu vlády SR: Sociálny dialóg nie je hra

V súvislosti s udalosťami posledných týždňov Konfederácia odborových zväzov SR s podporou odborových zväzov organizovala protestné pochody vo viacerých mestách Slovenska. Dôvodom protestov bolo konanie ministra práce a jeho zavádzajúce vyjadrenia na adresu Konfederácie odborových zväzov SR. Minister práce Milan Krajniak na ostatnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR prerušil v […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Ponuka od vlády, ktorá sa neodmieta? Vláda navrhuje 0%-né zvýšenie platov pre štátnych a verejných pracovníkov

Po zamestnancoch pracujúcich za minimálnu mzdu, ktorých vláda už ubrala o cca. 400 EUR ročne, keď porušila zákon a neschválila zákonné zvýšenie minimálnej mzdy, ide teraz vláda brať aj ľuďom pracujúcim vo verejnom a štátnom sektore. Ak totiž nevyčlení v budúcoročnom štátnom rozpočte, ktorý má ísť do parlamentu už za pár […viac]