KCO PODNETY

Podnet pre KCO: Odmeňovanie v samosprávach

Klientske centru odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum  radí v oblasti pracovného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostredia a v mnohých ďalších oblastiach […]

KCO PODNETY

Podnet pre KCO: Problém ohľadom rekreačných poukazov?

Naši odborníci každodenne pomáhajú členom odborových organizácií, ale aj nečlenom v rámci platformy Klientskeho centra odborov (KCO).  Úlohou tohto centra je poskytovať informačnú, konzultačnú, poradenskú a výkonnú pomoc pre širokú verejnosť pri riešení jej problémov […]