ÚvodRegistráciaRečníci ProgramStríming

9:00 – 10:00 Registrácia

10:00 – 11:00 Otvorenie konferencie

 • Monika Uhlerová, prezidentka KOZ SR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky)
 • Slavka Eley, Vedúci pre riadenie a koordináciu ELA (Európsky orgán práce)
 • Esther Lynch, generálna tajomníčka EOK (Európska odborová konfederácia) / Video
 • Oliver Röpke, prezident EHSV (Európsky hospodársky a sociálny výbor) / Video

11:00 – 11:30 Prestávka na kávu

11:30 – 12:30 Panel 1: Kde bude trh práce v roku 2033?

Budúcnosť trhu práce na Slovensku v kontexte digitálnej a hospodárskej transformácie a s tým súvisiaca adaptabilita verejných politík

Panelisti:

 • Anton Marcinčin – špecialista na regionálny rozvoj
 • Monika Martišková – výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI)
 • Miroslav Štefánik – riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied
 • Mário Lelovský – viceprezident RÚZ

12:30 – 14:30 Obed

14:45 – 15:45 Panel 2: V robote bude, ako nebolo. Či?

Kvalita pracovných miest a dôstojné pracovné podmienky

Panelisti:

 • Monika Benedeková – predsedníčka Rady OZ KOVO
 • Eva Klimová – prezidentka Slovenskej komory psychológov
 • Bohuslav Bendík – poradca pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • Jozef Krabáč – manažér, TREXIMA Bratislava

15:45 – 16:00 Prestávka na kávu

16:00 – 17:00 Panel 3: (Kedy) budú uberisti, wolťáci, bolťáci v odboroch? A v ktorej krajine ako prvej?

Odbory v/a po ére transformácie a budúcnosť sociálneho dialógu v kontexte nových výziev

Panelisti:

 • Monika Uhlerová – prezidentka KOZ SR
 • Adam Šumichrast – výskumník Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI)
 • Ján Košč – nezávislý sociálno-ekonomický analytik, odborár a občiansky aktivista
 • Monika Čambáliková – sociologička

17:00 Záver konferencie