MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Štáty Európskej únie chcú do roku 2030 dosiahnuť nulovú úmrtnosť pri výkone práce

Takmer 300 delegátov medzi nimi politici, úradníci a zástupcovia sociálnych partnertov, ktorí zastupovali všetky členské štáty Európskej únie. Rovnako nechýbali ani odborníci na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Samitu BOZP vo švédskom Štokholme sa zúčastnil Peter Rampašek za KOZ SR spolu so zástupcom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Pozitívnemu vnímaniu migrantov je možné sa naučiť

Téma migrácie, nielen tej pracovnej, je odbormi vnímaná veľmi citlivo a realisticky. V dňoch 10.-12.mája 2023 organizoval Európsky odborový vzdelávací inštitút (ETUI) vo Varšave konferenciu, ktorej názov by sme mohli voľne preložiť ako Stratégia odborov na zmenu vnímania migrantov. Zastúpenie na nej mala aj KOZ SR prostredníctvom 3 účastníkov z jej členských odborových […viac]

AKTUALITY

Deň Európy sme si pripomenuli aj my

Byť súčasťou európskeho spoločenstva nie je pre nás len akási „formalita.“ Pripomeňme si, že 9. mája oslavujeme jednotu a spoločné európske úspechy, ktoré sme dosiahli. Najzásadnejším bolo podpísanie Schumanovej deklarácie, čo zaručilo dlhodobý mier v povojnovej Európe a pripravilo základy pre dnešnú EÚ. Sme stabilným členom EÚ už 19 rokov. […viac]

AKTUALITY

Budúcnosť práce v 21. storočí

Konfederácia odborových zväzov zorganizovala konferenciu, na ktorú pozvala odbornú verejnosť, expertov, odborárov i predstaviteľov akademickej obce. S príhovorom osobne vystúpila prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a Slavka Eley, vedúca Odboru riadenia a koordinácie European Labour Authority. Prostredníctvom videa sa hosťom prihovorila generálna tajomníčka Europskej odborovej konfederácie Esther Lynch a predseda […viac]

AKTUALITY

Každý pracovník je viac ako číslo

28. apríl je Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Na celom svete si odbory pripomínajú pamiatku pracovníkov, ktorí prišli o život v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pri výkone svojej práce. Pre Konfederáciu odborových zväzov SR je dôležitá nielen spomienka na zosnulých. Boju-jeme […viac]

AKTUALITY

Každý pracovník je viac ako číslo

28. apríl je Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Na celom svete si odbory pripomínajú pamiatku pracovníkov, ktorí prišli o život v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pri výkone svojej práce. Pre Konfederáciu odborových zväzov SR je dôležitá nielen spomienka na zosnulých. Bojujeme aj […viac]

AKTUALITY

Vizionári – Prežije slovenský zamestnanec v 21.storočí?

V Európskej únii je zamestnaných viac než 240 miliónov občanov. Pracovné právo EÚ tak prináša priame výhody veľkému počtu občanov a má pozitívny vplyv na jednu z najdôležitejších a najhmatateľnejších oblastí ich každodenného života. Okrem toho pracovné právo EÚ úzko súvisí s jednotným trhom. Voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a […viac]

AKTUALITY

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR – online rokovanie (24.4.2023)

Dnes sa konalo mimoriadne online rokovanie HSR SR k jednému bodu, a to k Návrhu zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý predložil Úrad vlády SR. K danému materiálu sme si uplatnili zásadné pripomienky. (Plné znenie predloženého návrhu, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). Návrhom zmeny Plánu obnovy […viac]