AKTUALITY

Zdravie a ochrana zamestnancov sú pre nás dôležité

Súčasná situácia je pre nás všetkých veľmi náročná a aj mätúca, pretože mnohí z vás si nemôžu dovoliť dodržať odporúčanú izoláciu v domácom prostredí. Je pochopiteľné, že nikto nechce pracovať v rizikovom prostredí. Mnohí zamestnávatelia to pochopili a umožnili svojim zamestnancom inú formu výkonu práce. Zamestnanci by sa v takejto mimoriadnej situácii, s ktorou sa naša […viac]

AKTUALITY

Výzva viceprezidentky KOZ SR a podpredsedníčky Hospodárskej a sociálnej rady SR Moniky Uhlerovej k sociálnym partnerom – zamestnávateľom a štátu

Ako podpredsedníčka Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartity) týmto vyzývam a prosím sociálnych partnerov – zamestnávateľov a štát, ak tak ešte doteraz neučinili, aby v súčasnej krízovej situácii umožnili svojim zamestnancom v čo najväčšej možnej miere využívať prácu z domu (ak to povaha ich práce dovoľuje), skracovali im pracovný čas a pracovný týždeň, vytvárali si záložné personálne […viac]

AKTUALITY

Vyhlásenie Európskej odborovej konfederácie o nákaze COVID-19

Výkonný výbor EOK na zasadnutí v marci 2020 v Bruseli apeloval na zachovanie pokoja vo svetle nákazy vírusom COVID-19 a nabádal ľudí, aby postupovali podľa pokynov kompetentných svetových zdravotníckych orgánov. Výkonný výbor EOK privítal doterajšie prijaté kroky na európskej a vnútroštátnej úrovni, no trvá na tom, že treba prijať všetky […viac]

AKTUALITY

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné

Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú z oblastí s výskytom ochorenia COVID-19, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR pred ich návratom do práce. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa. […viac]

AKTUALITY

Preventívne odporúčania proti šíreniu koronavírusu pre zamestnancov z pohľadu odborov

V súčasnosti sa často stretávame s informáciami o rýchlom šírení koronavírusu, ktorý pôvodne vznikol v Číne a postupne sa rozširuje po celom svete vrátane Európy. Ide o epidémiu akútnych respiračných infekcií vyvolaných novým ochorením COVID-19 (koronavírusom), ktorá obyčajne vzniká kvapôčkovou infekciou prenášanou vzduchom, osobným kontaktom a pod. Príznaky ochorenia sú podobné ako pri chrípke – horúčka, […viac]