KCO PODNETY

Podnet pre KCO: Problém ohľadom rekreačných poukazov?

Naši odborníci každodenne pomáhajú členom odborových organizácií, ale aj nečlenom v rámci platformy Klientskeho centra odborov (KCO).  Úlohou tohto centra je poskytovať informačnú, konzultačnú, poradenskú a výkonnú pomoc pre širokú verejnosť pri riešení jej problémov […]