AKTUALITY

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. novembra 2022

Dňa 1.11.2022 nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce (ZP), ktorou dochádza k viacerým zmenám v ZP a cieľom ktorej je najmä zapracovanie: smernice Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2019/1152 z  júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje […viac]