STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

KOZ SR: Dávka v hmotnej núdzi nie je určená na aktiváciu nezamestnaných

Minister práce minulý týždeň predstavil rámec opatrení smerujúci ku kráteniu až odobratiu dávky v hmotnej núdzi v prípade, ak nezamestnaný odmietne relevantnú pracovnú ponuku. Cieľom tohto legislatívneho zámeru má byť zvýšenie zamestnanosti slovenských občanov, vrátane marginalizovaných skupín. KOZ SR dlhodobo požaduje systémové, koncepčné a nepopulistické riešenia, preto predpokladáme, že cieľom ministerstva práce […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Monika Uhlerová podporuje rozšírenie sociálnej Európy na zasadnutí CETUN v Bruseli

Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, sa zúčastnila zasadnutia Centrálnych európskych odborových sietí (CETUN) v Bruseli. Počas tohto stretnutia bola schválená rezolúcia s názvom „Expanding Social Europe: An Imperative for EU Convergence and Enlargement“ (Rozširovanie sociálnej Európy: Imperatív pre konvergenciu a rozšírenie EÚ) Členovia siete CETUN zdôraznili, že […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Výkonný výbor EOK v Bruseli: Je potrebné vytvoriť odolný a udržateľný európsky priemyselný základ

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa v týchto dňoch zúčastňuje druhého tohtoročného zasadnutia výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie (EOK) v Bruseli. EOK reprezentuje viac ako 45 miliónov pracovníkov, združuje 93 národných odborových organizácií a 10 európskych odborových federácií. Jednou z hlavných tém rokovania, ktoré vedie generálna tajomníčka Esther Lynch, je priemyselná […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Seminár ETUI o ochrane zamestnancov pred chemickými látkami

V  Madride sa 20. – 21.júna 2024 sa uskutočnil seminár o ochrane zamestnancov pred chemickými látkami. KOZ SR reprezentoval Peter Rampašek z členského OZ KOVO. Akcie sa zúčstnili odborári zo Španielska, Portugalska, Malty, Írska, Bulharska, Maďarska, Estónska, Lotyšska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Rakúska, Holandska, Belgicka a výnimočne bola pozvaná bola aj kolegyňa z […viac]

AKTUALITY

Delegácia z Južnej Kórey navštívila Bratislavu

Delegácia z Južnej Kórey, organizovaná The Korea Economic Daily, navštívila Konfederáciu odborových zväzov Slovenskej republiky v ich sídle v Bratislave. Hlavným cieľom návštevy bolo získať poznatky o európskom odborovom systéme a jeho pôsobení a organizovaní. Delegáciu privítal viceprezident KOZ SR František Gajdoš, ktorý im podrobne vysvetlil fungovanie slovenských odborov. „Program KOZ […viac]

Alena Krempaská, Martina Nemethová a Ferdinand Choma v odborárskom podcaste
AKTUALITY

Odborársky podcast: Zdaňte najbohatších!

Európska občianska iniciatíva „Tax the Rich“ iniciovala európsku petíciu za férové zdanenie najbohatších multimilionárov a miliardárov a využitie týchto zdrojov na pomoc ľuďom pri zelenej transformácii. Táto iniciatíva vyzýva Európsku komisiu, aby zaviedla európsku daň z veľkého majetku. Táto daň by prispela k vlastným zdrojom Únie a jej výnosy by […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Priebežne aktualizované: Medzinárodná konferencia práce v Ženeve

Dnes začína 112. Medzinárodná konferencia práce (ILC) organizovaná Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) v Ženeve. Táto významná udalosť sa koná každoročne a zhromažďuje delegátov zo všetkých členských krajín, aby diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa práce a pracovných podmienok na globálnej úrovni. Delegátkou za zástupcov zamestnancov za Slovenskú republiku je Monika […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Hlas a sila mládeže Európy

Minulý týždeň, 23. – 26. mája 2024, zorganizovali Európska odborová konfederácia a mladí odborári nemeckej odborovej centrály DGB Younth s podporou FES mládežnícky kemp pri Bodamskom jazere – Camp Power to Union Youth. Dôvodom na jeho zorganizovanie boli blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú dôležitou udalosťou nielen pre mladých […viac]

AKTUALITY

Umelá inteligencia v pracovnom prostredí – pomocník i hrozba

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je relatívne zložitý mechanizmus, postavený na množstve právnych predpisov a rôznych pracovných podmienkach zamestnancov. Aj z tohto dôvodu KOZ SR každoročne organizuje pravidelný cyklus doškoľovania odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z členských odborových zväzov. Odborné vzdelávanie je zamerané na všeobecné zvyšovanie […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (20.5.2024)

Na rokovanie tripartity boli predložené materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri, prevažne z dielne ministerstva práce. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie, ku ktorým sme si ešte v rámci medzirezortného […viac]