INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (20.5.2024)

Na rokovanie tripartity boli predložené materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri, prevažne z dielne ministerstva práce. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie, ku ktorým sme si ešte v rámci medzirezortného […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (25.3.2024)

Prvýkrát v tomto roku dnes zasadala tripartita. Na jej rokovanie boli predložené materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri, prevažne z dielne ministerstva práce. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie, […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (11.12.2023)

Na rokovaní HSR SR bol predložený a prerokovaný najdôležitejší zákon roka, a to Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ako aj návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií – Lex konsolidácia, a iné. (Plné znenie návrhov, ako aj stanoviská […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady SR (9.10.2023)

Na mimoriadnom rokovaní HSR SR bol predložený a prerokovaný najdôležitejší zákon roka, a to Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. (Plné znenie návrhu, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU). Stanovisko KOZ SR TU. Na preštudovanie a vypracovanie relevantného stanoviska k návrhu rozpočtu verejnej správy […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

21.8.2023 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR

Po letnej prestávke a prvýkrát pod vedením dočasne poverenej ministerky práce sa dnes konala tripartita. Prerokovávali sa materiály Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ministerstva práce vrátane sumy mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2024, ako aj materiály predložené na žiadosť sociálnych partnerov. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých […viac]

AKTUALITY

DOHODA O MINIMÁLNEJ MZDE MÁ DÔLEŽITÝ SPOLOČENSKÝ ODKAZ

HSR SR sa dnes zaoberala aj výškou minimálnej mzdy pre budúci rok. V termíne do 15. júla totiž sociálni partneri nedospeli k dohode, avšak Zákon o minimálnej mzde umožňuje rokovať na tripartitnej úrovni do konca augusta, čo dnes sociálni partneri aj využili. Sociálni partneri dospeli k dohode na sume mesačnej minimálnej mzdy pre […viac]

AKTUALITY

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR – online rokovanie (24.4.2023)

Dnes sa konalo mimoriadne online rokovanie HSR SR k jednému bodu, a to k Návrhu zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý predložil Úrad vlády SR. K danému materiálu sme si uplatnili zásadné pripomienky. (Plné znenie predloženého návrhu, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). Návrhom zmeny Plánu obnovy […viac]

AKTUALITY

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (3.4.2023 )

Po niekoľkomesačnej prestávke a prvýkrát v tomto roku dnes zasadala tripartita. Na jej rokovanie boli predložené materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri, ako aj dva poslanecké návrhy (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU. KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (7.11.2022)

Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie, ku ktorým sme si ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady SR (24.10.2022)

Témou dnešnej mimoriadnej tripartity bola kompenzácia vysokých cien energií pre podnikateľské subjekty. Okrem zástupcov sociálnych partnerov sa HSR SR konala aj za účasti predsedu vlády SR a predsedu parlamentu. Podľa prezentovanej schémy pomoci budú mať firmy na Slovensku od 1. januára do 31. marca budúceho roka zastropovanú silovú zložku ceny energií. […viac]