MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Medzinárodné odborové hnutie a spolupráca nepozná hranice (ani oceány) 

V súčasnom globalizovanom svete čelí odborové hnutie množstvu výziev a príležitostí, ktorým možno odolávať aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a solidarity. KOZ SR realizuje vlastnú medzinárodnú politiku a využíva na to všetky možnosti, ktoré jej vytvára členstvo v regionálnych, európskych a celosvetových odborových organizáciách. Delegácia KOZ SR na čele s prezidentkou […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Tohtoročný výročný seminár ETUI: Všetci za bezpečnosť pri práci

Na seminári v Prahe sa zišli odborári zo 17 európskych krajín, ale aj z Turecka, Severného Macedónska a Singapuru, aby koordinovali činnosť odborov v oblasti prevencie BOZP. Účastníci diskutovali o súčasnom stave revízií smernice o záťaži teplom pri práci, klimatických zmenách a zelených riešeniach pri prechode na znižovanie emisií do ovzdušia. […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Výročný seminár ETUI: Ochrana zamestnancov pred chemikáliami

Dňa 27. – 28. júna 2023 sa v Bruseli konal tohtoročný výročný seminár Európskeho inštitútu pre odborné vzdelávanie (ETUI) zameraný na tému ochrany zamestnancov pred chemikáliami. Zúčastnili sa ho zástupcovia odborov z 15 európskych krajín, ktorí mali za úlohu koordinovať činnosti v oblasti prevencie chemických rizík pri práci. KOZ SR […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Vzájomná spolupráca a solidarita má pre nás veľký význam

Minulý týždeň sme sa zúčastnili kongresu maďarskej odborovej konfederácie SZEF, v preklade Odborárske fórum spolupráce. Konfederáciu odborových zväzov SR zastupoval viceprezident František Gajdoš a koordinátor vzdelávania Roland Klokner. Maďarské SZEF si na kongrese zvolila nové vedenie, predsedom sa opäť stal Csaba Csóti. SZEF je jednou zo siedmich maďarských odborových konfederácií. SZEF […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Silné odbory v susednom Rakúsku

Tento týždeň (20.-22.6.2023) sa vo Viedni konal 20. spolkový kongres rakúskej odborovej centrály ÖGB, ktorého sa zúčastnila aj prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Takmer štyristo delegátov si zvolilo predsedu, podpredsedu a výkonný výbor ÖGB a prijalo politický program a stanovy ÖGB. Program rakúskych odborov na nasledujúce obdobie obsahuje výzvy a […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Na 111. výročnej konferencii Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve zastupuje slovenských pracovníkov prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová

V týchto dňoch prebieha na pôde Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve 111. výročná Medzinárodná konferencia práce. Delegátkou za zástupcov zamestnancov za Slovenskú republiku je Monika Uhlerová, prezidentka KOZ SR. Kľúčovými témami Konferencie, okolo ktorých zasadajú výbory zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov a vlád, a následne spoločne tripartitne o nich rokujú, sú spravodlivá transformácia, ochrana práce a celoživotné vzdelávanie. […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Kongres Európskej odborovej konfederácie v Berlíne

Sledujte online TU KOZ SR sa tento týždeň zúčastňuje v poradí 15. kongresu Európskej odborovej konfederácie. Tak ako aj v minulosti, aj dnes je vzájomná spolupráca nutná a dôležitá. Témy a otázky sú viac než jasné: Diskutovať budeme o nízkych mzdách, o pôsobnosti odboroch, kolektívnych zmluvách či o neprimeranom zaobchádzaní […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Mladá odborárka získala miesto v renomovanom európskom vzdelávacom programe ETUI

Mladá odborárka Paulína Stašková z Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA bola v máji tohto roku vybratá ako účastníčka ročného vzdelávacieho programu s názvom „Mladí európski lídri“ určeného pre mladých európskych odborárov. Tento ročný cyklus vzdelávania je zabezpečovaný ETUI (Európsky odborový inštitút), nezávislým výskumným a školiacim centrom Európskej odborovej konfederácie. Cieľom […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Štáty Európskej únie chcú do roku 2030 dosiahnuť nulovú úmrtnosť pri výkone práce

Takmer 300 delegátov medzi nimi politici, úradníci a zástupcovia sociálnych partnertov, ktorí zastupovali všetky členské štáty Európskej únie. Rovnako nechýbali ani odborníci na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Samitu BOZP vo švédskom Štokholme sa zúčastnil Peter Rampašek za KOZ SR spolu so zástupcom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Pozitívnemu vnímaniu migrantov je možné sa naučiť

Téma migrácie, nielen tej pracovnej, je odbormi vnímaná veľmi citlivo a realisticky. V dňoch 10.-12.mája 2023 organizoval Európsky odborový vzdelávací inštitút (ETUI) vo Varšave konferenciu, ktorej názov by sme mohli voľne preložiť ako Stratégia odborov na zmenu vnímania migrantov. Zastúpenie na nej mala aj KOZ SR prostredníctvom 3 účastníkov z jej členských odborových […viac]