MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Priebežne aktualizované: Medzinárodná konferencia práce v Ženeve

Dnes začína 112. Medzinárodná konferencia práce (ILC) organizovaná Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) v Ženeve. Táto významná udalosť sa koná každoročne a zhromažďuje delegátov zo všetkých členských krajín, aby diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa práce a pracovných podmienok na globálnej úrovni. Delegátkou za zástupcov zamestnancov za Slovenskú republiku je Monika […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Hlas a sila mládeže Európy

Minulý týždeň, 23. – 26. mája 2024, zorganizovali Európska odborová konfederácia a mladí odborári nemeckej odborovej centrály DGB Younth s podporou FES mládežnícky kemp pri Bodamskom jazere – Camp Power to Union Youth. Dôvodom na jeho zorganizovanie boli blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú dôležitou udalosťou nielen pre mladých […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Diskriminácia na trhu práce

Podľa výskumov Európskej odborovej konfederácie je diskriminácia na trhu práce stále významným problémom na pracoviskách. Napriek snahám bojovať proti diskriminácii prostredníctvom právnych a politických opatrení, diskriminácia v rôznych formách stále pretrváva ako významný problém v Európe. Európska odborová konfederácia iniciovala nový projekt s názvom „Odborové zväzy proti diskriminácii“. Jeden z […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Európska odborová konfederácia diskutovala o kľúčových témach: Očakávané voľby a ich dopad na práva pracovníkov

Na nedávnych rokovaniach Európskej odborovej konfederácie (EOK) sa stretli predstavitelia EOK, členovia Výboru EOK pre participáciu pracovníkov a podnikovú politiku, ako aj odborníci z rôznych inštitúcií, aby diskutovali o aktuálnych otázkach a prebiehajúcich tripartitných rokovaniach na európskej úrovni. KOZ SR na stretnutí zastupovala Erika Bršelová, predsedníčka Odborového zväzu potravinárov SR. […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Autonómna rámcová dohoda o digitalizácii v praxi

Digitalizácia prináša výhody pre zamestnávateľov a zamestnancov v podobe nových pracovných príležitostí, zlepšenia pracovných podmienok a zvýšenia produktivity, čo môže spolu so správnymi stratégiami viesť k rastu zamestnanosti a k udržaniu pracovných miest. Zároveň však prináša nástup masívnej digitalizácie a využívanie umelej inteligencie viaceré riziká, na ktoré by mali reagovať krajiny prostredníctvom […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

CETUN: Nová éra cezhraničnej spolupráce odborov v srdci Európy

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky v spolupráci s rakúskou odborovou centrálou ÖGB založili Centrálnu európsku sieť odborových zväzov (CETUN). CETUN je tvorená odborovými konfederáciami z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Lichtenštajnska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Švajčiarska. Hlavným cieľom siete je obhajovať spoločné záujmy, najmä tie s výrazným cezhraničným rozmerom, a koordinovať […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Výkonný výbor Európskej odborovej konfederácie: Podpora sociálnej spravodlivosti a inovácií

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová je členkou Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie, ktorá zastupuje viac ako 45 miliónov pracovníkov a 93 národných odborových organizácií a 10 európskych odborových federácií. V dňoch 26. až 27. marca 2024 sa v Bruseli koná prvé tohtoročné zasadnutie EOK, na ktorom sa stretli lídri národných […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Medzinárodné odborové hnutie a spolupráca nepozná hranice (ani oceány) 

V súčasnom globalizovanom svete čelí odborové hnutie množstvu výziev a príležitostí, ktorým možno odolávať aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a solidarity. KOZ SR realizuje vlastnú medzinárodnú politiku a využíva na to všetky možnosti, ktoré jej vytvára členstvo v regionálnych, európskych a celosvetových odborových organizáciách. Delegácia KOZ SR na čele s prezidentkou […viac]