Úlohou Klientskeho centra je poskytovať informačnú, konzultačnú, poradenskú a výkonnú pomoc pre širokú verejnosť pri riešení jej problémov vo vybraných oblastiach s orgánmi a inštitúciami v štátnom, verejnom a súkromnom sektore.

Hlavným cieľom Klientskeho centra je poskytovať podporu a poradenstvo v oblastiach pracovného práva, sociálneho a zdravotného poistenia, celoživotného vzdelávania, diskriminácie, BOZP a finančného poradenstva.

Misia a etické zásady Klientskeho centra odborov

Klientske centrum je súčasťou Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu a spolu s Centrom pre vzdelávanie, Centrom pre administratívu a publicitu a Analytickým centrom spoluvytvára priestor pre sociálny dialóg a budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov.

Často kladené otázky FAQ

Vyberáme podnety z Klientského centra odborov

Pošlite nám svoj podnet 

    *povinné vyplnenie kolónky (osobné údaje sú potrebné výlučne pre evidenciu účastníkov Národného projektu, v rámci ktorého je financovaná činnosť Klientskeho centra)


    Beriem na vedomiepodmienky spracovania poskytnutých osobných údajov.


    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Slovensko