Pracovné právo

Pracovný pomer na určitú dobu a materská dovolenka

Úprava pracovného času z dôvodu plnenia rodičovských povinností

Stravné

Návrat na pôvodnú pracovnú pozíciu

Monitoring na pracovisku

Dovolenka zamestnancov, ktorí sa trvalo starajú o dieťa a nedosiahli 33 rokov veku

Odmietnutie účasti na školení zamestnancom

Odvolanie výpovede

Návrat do práce po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky

Odstupné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu zrušenia pracovného miesta počas materskej alebo rodičovskej dovolenky

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Návrat do práce po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky

Pracovný pomer na určitú dobu a ďalšie predĺženie nad dva roky

Pokuta pri výpovedi v skúšobnej dobe

Práca u dvoch zamestnávateľov

Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas tehotenstva

Exekúcie po novom

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Prerokovanie výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru so zástupcami zamestnancov

Čerpanie dovolenky, resp. náhradného voľna z dôvodu výpadku resp. nedostatku výroby


Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk