No Picture
STATICKÉ

MISIA A ETICKÉ ZÁSADY KLIENTSKEHO CENTRA ODBOROV

Misia Klientskeho centra odborov Pomáhame ľuďom. Veríme, že každý človek je schopný zmeny, preto vytrvalo a koncentrovane hľadáme spoločné riešenia. Vytvárame spojenia s ľuďmi, organizáciami, pre komplexný rast a spokojnosť nášho klienta. Etické zásady Klientskeho centra odborov (ďalej KCO) Iniciatívnosť, kreativita, empatia. KCO a jej personál sa úprimne snažia pomôcť klientovi. […viac]