CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Pochopenie extrémizmu: Význam vzdelania v dnešnej spoločnosti

Dňa 27.3.2023 sa na pôde Konfederácie odborových zväzov SR uskutočnila významná osvetová aktivita s názvom „Prednášky o pravicovom extrémizme“. Školenie bolo súčasťou národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu a zúčastnili sa ho predsedovia a členovia odborových organizácií, združených v KOZ SR. Téma extrémizmu je aktuálna v každej spoločnosti a dobe. […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Pozvánka na mediálny tréning

Teší nás, že Vám môžeme opäť umožniť vzdelávanie v oblasti Mediálneho tréningu prostredníctvom Centra pre vzdelávanie. Musíme konštatovať, že po stránke odbornej, organizačnej a z hľadiska prospešnosti pre účastníkov je Mediálny tréning prospešný a veľmi aktuálny. Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je získať kompetencie, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu prezentácie jednotlivých […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Vzdelávanie pokračovalo témami BOZP a Sociálnym dialógom

V dňoch 21. až. 23. 06. 2021 sa v priestoroch Centra vzdelávania a regenerácie pracovnej sily v Kežmarských Žľaboch, v malebnom prostredí Vysokých Tatier, uskutočnili vzdelávacie aktivity na tému Prevencia v oblasti BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie. Podujatia prebiehali v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu pod záštitou KOZ SR. Prevencia v oblasti BOZP V tejto […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie a BOZP

Otvárame nové možnosti v oblasti vzdelávania prostredníctvom Centra pre vzdelávanie. Aj napriek pandémie COVID-19, ktorý nás už dlhšiu dobu trápi, sme sa mohli aspoň v menších skupinkách opäť vzdelávať. Zastávame názor, že vzdelávanie a rozvoj sú predsa dôležitou súčasťou spokojného človeka. Už začiatkom mája sme začali s výučbou Anglického jazyka pre začiatočníkov na pôde […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Vzdelávacia aktivita E-learning cez LMS Moodle

Centrum pre vzdelávanie otvára ďalší kurz v poradí. Tentokrát v oblasti E-learningu, prostredníctvom systému LMS Moodle v dňoch 25.5-27.5.2021. Výhodou tejto vzdelávacej aktivity bude, že aj vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu a nariadenie v súvislosti s prevenciou ochorenia na COVID-19 sa vzdelávania budú môcť zúčastniť všetci záujemcovia, pretože vzdelávanie poskytneme prostredníctvom online výučby. Hlavným […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Pozvánka na mediálny tréning II.

Teší nás, že Vám môžeme opäť umožniť vzdelávanie v oblasti Mediálneho tréningu prostredníctvom Centra pre vzdelávanie. Vzhľadom na situáciu a nariadenie v súvislosti s prevenciou ochorenia na COVID-19 sa bude môcť vzdelávacej aktivity zúčastniť 6 jedinečných záujemcov. Musíme konštatovať, že po stránke odbornej, organizačnej a z hľadiska prospešnosti pre účastníkov je […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Pozvánka na mediálny tréning

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu v rámci realizácie Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu s názvom Mediálny tréning. Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je získať kompetencie, ktoré prispejú k zlepšeniu prezentácie jednotlivých OZ navonok, ale aj k vlastnej členskej základni. Obsah tvorí krátky súhrn teoretických […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Prevencia v oblasti BOZP

V tejto vzdelávacej aktivite účastníci prebrali Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v neposlednom rade  Zákon 124/2006 Z.z. týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj vyhlášky súvisiace s prevenciou v […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Zámerom kurzu bolo prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručností osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach. Účastníci z viac ako 15 odborových zväzov združených v rámci KOZ SR sa stretli […viac]