RADA MLADÝCH KOZ SR

Záujem mladých o odbory, aj veci verejné tu je – svedčí o tom aj Akadémia mladých odborárov

Posledný novembrový víkend sa v spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, konala v Bratislave Akadémia mladých odborárov, počas ktorej si mladí odborári z celého Slovenska nielen zlepšovali svoje zručnosti v argumentačnom tréningu, ale vypočuli si aj odborné diskusie o prioritách KOZ SR i jej kľúčového sociálneho partnera – ministerstva práce, do nasledujúceho volebného obdobia, […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Aj mladí Slováci si zaslúžia kvalitné pracovné miesta

V dňoch 15.-16. marca 2023 sa v poľskom Gdansku konal seminár TIME 4 QUALITY JOBS, ktorý bol zameraný na aktuálne problémy mladých pracujúcich ľudí. Organizovali ho EOK a KRAJOWA SEKCIA MLODYCH NSZZ Solidarność za účasti mladých pracovníkov z Poľska, Rumunska, Bulharska, Portugalska a Slovenska. Hlavnou témou seminára boli vplyvy kríz […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Budúcnosť odborov je v mladých ľuďoch

V dňoch 1. až 3. marca 2022 sa v Bratislave uskutočnilo prvé zasadnutie Rady mladých KOZ SR v tomto roku. Jeho základnou úlohou bolo po dlhých, 5 -ich mesiacoch od posledného stretnutia mladých v Liptovskej Štiavnici zosumarizovať, čo im rok 2021 priniesol a pripraviť program na ďalší rok pôsobenia – už […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

AMO 2021: Ako sa mladí odborári vzdelávali v moderných náborových nástrojoch

Predošlý víkend sa mladí členovia odborových zväzov združených v Konfederácií odborových zväzov Slovenskej republiky, samozrejme v medziach umožnených pandemickou situáciou, stretli na už tradičnom odborárskom podujatí, Akadémií mladých odborárov, venujúcej sa vysoko aktuálnej téme „Efektívne kampane pre nábor členov v post-covidovej spoločnosti“. Akadémia mladých odborárov, Rada mladých KOZ SR, 01.-03.10.2021, Liptovská […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Stretnutie mladých odborárov v Prešove

Členovia Rady mladých KOZ SR sa konečne po viac ako roku virtuálnej práce, online zasadnutí a komunikácie, stretli osobne v Prešove, i keď vzhľadom na aktuálne možnosti v oklieštenom zložení (OZ KOVO, ECHOZ, OZ PŠaV, OZP v SR, OZPP, SOZ ZaSS, SLOVES, OZ PPaP, SOZZO a OZ potravinárov). Zasadnutie otvoril […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Mladí odborári: Podporujeme aktivity KOZ SR

Konfederácia odborových zväzov SR zorganizovala prvé tohtoročné zasadnutie Rady mladých KOZ SR, zamerané na prípravu projektov a definíciu cieľov na rok 2021. Keďže situácia s pandémiou sa nezlepšuje, mladí odborári z odborových zväzov sa museli stretnúť virtuálne, cez online platformu. Virtuálne zasadnutie rozšírenej Rady mladých KOZ SR sa konalo vo štvrtok […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Akadémia mladých odborárov pokračuje aj v roku 2020

Aj v roku 2020, rovnako ako v minulom roku, Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s nadáciou Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, zorganizovala v Liptovskej osade Akadémiu mladých odborárov. Z dôvodov, ktoré priniesli protipandemické opatrenia, bude toto stretnutie pravdepodobne jediným v tomto roku. V dňoch 11. až 13. […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Mladí odborári: Členská základňa sa rozširuje – viac a viac mladých ľudí vstupuje do odborov

Konfederácia odborových zväzov SR zorganizovala prvé tohtoročné zasadnutie Rady mladých KOZ SR zamerané na vyhodnotenie predchádzajúceho roku a prípravu projektov a definíciu cieľov na rok 2020. Mladí odborári považujú za pozitívne, že v roku 2019 stúpla členská základňa a každým rokom je väčší záujem mladých ľudí vstupovať do odborov a […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Mladí odborári: Nové formy práce si vyžadujú intenzívnejšie náborové stratégie

Posledný januárový víkend (31.1. až 2.2. 2020) sa vo Viedni konalo prvé tohtoročné stretnutie Siete mladých odborárov zo strednej Európy, organizované Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), s podtitulom Ceytun 2.3: „Poďme to zmeniť, nábor mladých odborárov.“ Členovia Siete mladých odborárov strednej Európy si uvedomujú nevyhnutnosť kontinuálneho vyhľadávania nových a mladých členov odborových zväzov, aby […viac]