AKTUALITY

Aj mladí Slováci si zaslúžia kvalitné pracovné miesta

V dňoch 15.-16. marca 2023 sa v poľskom Gdansku konal seminár TIME 4 QUALITY JOBS, ktorý bol zameraný na aktuálne problémy mladých pracujúcich ľudí. Organizovali ho EOK a KRAJOWA SEKCIA MLODYCH NSZZ Solidarność za účasti mladých pracovníkov z Poľska, Rumunska, Bulharska, Portugalska a Slovenska. Hlavnou témou seminára boli vplyvy kríz […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Budúcnosť odborov je v mladých ľuďoch

V dňoch 1. až 3. marca 2022 sa v Bratislave uskutočnilo prvé zasadnutie Rady mladých KOZ SR v tomto roku. Jeho základnou úlohou bolo po dlhých, 5 -ich mesiacoch od posledného stretnutia mladých v Liptovskej Štiavnici zosumarizovať, čo im rok 2021 priniesol a pripraviť program na ďalší rok pôsobenia – už […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

AMO 2021: Ako sa mladí odborári vzdelávali v moderných náborových nástrojoch

Predošlý víkend sa mladí členovia odborových zväzov združených v Konfederácií odborových zväzov Slovenskej republiky, samozrejme v medziach umožnených pandemickou situáciou, stretli na už tradičnom odborárskom podujatí, Akadémií mladých odborárov, venujúcej sa vysoko aktuálnej téme „Efektívne kampane pre nábor členov v post-covidovej spoločnosti“. Akadémia mladých odborárov, Rada mladých KOZ SR, 01.-03.10.2021, Liptovská […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Stretnutie mladých odborárov v Prešove

Členovia Rady mladých KOZ SR sa konečne po viac ako roku virtuálnej práce, online zasadnutí a komunikácie, stretli osobne v Prešove, i keď vzhľadom na aktuálne možnosti v oklieštenom zložení (OZ KOVO, ECHOZ, OZ PŠaV, OZP v SR, OZPP, SOZ ZaSS, SLOVES, OZ PPaP, SOZZO a OZ potravinárov). Zasadnutie otvoril […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Mladí odborári: Podporujeme aktivity KOZ SR

Konfederácia odborových zväzov SR zorganizovala prvé tohtoročné zasadnutie Rady mladých KOZ SR, zamerané na prípravu projektov a definíciu cieľov na rok 2021. Keďže situácia s pandémiou sa nezlepšuje, mladí odborári z odborových zväzov sa museli stretnúť virtuálne, cez online platformu. Virtuálne zasadnutie rozšírenej Rady mladých KOZ SR sa konalo vo štvrtok […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Akadémia mladých odborárov pokračuje aj v roku 2020

Aj v roku 2020, rovnako ako v minulom roku, Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s nadáciou Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, zorganizovala v Liptovskej osade Akadémiu mladých odborárov. Z dôvodov, ktoré priniesli protipandemické opatrenia, bude toto stretnutie pravdepodobne jediným v tomto roku. V dňoch 11. až 13. […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Mladí odborári: Členská základňa sa rozširuje – viac a viac mladých ľudí vstupuje do odborov

Konfederácia odborových zväzov SR zorganizovala prvé tohtoročné zasadnutie Rady mladých KOZ SR zamerané na vyhodnotenie predchádzajúceho roku a prípravu projektov a definíciu cieľov na rok 2020. Mladí odborári považujú za pozitívne, že v roku 2019 stúpla členská základňa a každým rokom je väčší záujem mladých ľudí vstupovať do odborov a […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Mladí odborári: Nové formy práce si vyžadujú intenzívnejšie náborové stratégie

Posledný januárový víkend (31.1. až 2.2. 2020) sa vo Viedni konalo prvé tohtoročné stretnutie Siete mladých odborárov zo strednej Európy, organizované Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), s podtitulom Ceytun 2.3: „Poďme to zmeniť, nábor mladých odborárov.“ Členovia Siete mladých odborárov strednej Európy si uvedomujú nevyhnutnosť kontinuálneho vyhľadávania nových a mladých členov odborových zväzov, aby […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Mladí odborári podporujú kolektívne vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie je bezpochyby najúčinnejší nástroj, prostredníctvom ktorého si zamestnanci môžu zlepšovať svoje pracovné podmienky. Ako také má legislatívou presne stanovené jednotlivé kroky, ktoré musia byť rešpektované a sú zárukou toho, že sociálny dialóg by mal byť férový a konštruktívny. Tento najsilnejší nástroj nemá v rukách nikto iný, môžu ho exkluzívne používať iba […viac]