Štátna účelová dotácia
Výzva na predkladanie ponúkPDFTU
Aktualizácia č. 1 – Výzva na predkladanie ponúkPDFTU
Príloha č. 5 – Editovateľná Zmluva o poskytovaní služiebdocxTU
Príloha č. 6 – Editovateľná Príloha č. 1 až Príloha č.4docxTU
Informácia o výsledkuPDFTU
Zápisnica z otvárania ponúkPDFTU
Zápisnica Splnenie podmienok účastiPDFTU
Cenová ponukaPDFTU