AKTUALITY

OTVORENÝ LIST PREZIDENTKE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Legislatívny chaos v parlamente dokázal prekonať aj tie najčiernejšie scénare. Obraciame sa preto na prezidentku s riešením: v období do predčasných volieb nech si pri posudzovaní zákonov z NR SR vyžiada aj stanovisko odborov. Od novej vlády budú odbory žiadať zákonnú úpravu postupu pri poslaneckých návrhoch zákonov. Poslanecké návrhy zákonov […viac]

AKTUALITY

Za sociálny dialóg na európskom trhu práce

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa pracovne stretla s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Vladimírom Šuchom, ktorého o.i. ako členka výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie oboznámila aj s aktivitami na podporu vyššej kvality sociálneho dialógu, koordinácie kolektívneho vyjednávania a riešenia sporov na európskej úrovni. Odbory totiž zohrávajú integrálnu úlohu pri ochrane a […viac]

AKTUALITY

Spoločná koordinácia v presadzovaní legislatívnych pripomienok

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky a Národný inšpektorát práce majú rozvinutú dlhodobú spoluprácu najmä v oblasti spoločného pripomienkovania a prípravy legislatívnych návrhov, vzdelávania či propagácie. Dnešné rokovanie prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej s generálnou riaditeľkou NIP Hedvigou Machayovou a ich odbornými tímami len potvrdilo záujem oboch strán o pokračovanie spolupráce, […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Digitálny „odborársky“ život je už našou každodennou súčasťou

V dňoch 10. až 12. februára 2023 sa v spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike konala v Hodruši Hámroch Akadémia mladých odborárov, počas ktorej si mladí odborári z celého Slovenska zlepšovali svoje zručnosti v nábore nových členov v súčasnej digitálnej dobe, ale aj v správe sociálnych sietí. V prvý deň akadémie sa mladým odborárom prihovorila prezidentka […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Ani nárast životného minima nestlmí extrémny nárast cien

Poslanci Národnej rady SR včera na svojom rokovaní schválili cez návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi aj nový valorizačný mechanizmus súm životného minima. Zmena systému určenia a valorizácie životného minima, vrátane tzv. otvorenia zákona o životnom minime, je dlhodobou agendou KOZ SR a témou množstva rokovaní s výkonnými i politickými predstaviteľmi Slovenska. Životné […viac]

AKTUALITY

Prepojenie vzdelávania s trhom práce

Dnes bola na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny zástupcami členských organizácií, vrátane KOZ SR, ktorú zastupovala prezidentka Monika Uhlerová, podpísaná zakladateľská zmluva Aliancie sektorových rád. Aliancia vzniká ako dobrovoľná a nezávislá inštitúcia na tripartitnom princípe. Jej hlavným poslaním bude zosúlaďovanie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Umožní tak zlepšiť […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Sociálny dialóg je potrebné viesť aj na regionálnej úrovni

Vytvorením vyšších územných samosprávnych celkov a prenosom kompetencií do regiónov sa v rámci KOZ SR, v spolupráci s členskými odborovými zväzmi, konštituovali regionálne rady so sídlom v jednotlivých krajských mestách. Spolupráca medzi vyššími územnými celkami a regionálnymi radami konfederácie je dôležitá najmä z hľadiska zamestnanosti v regióne, či už v oblasti školstva, […viac]

AKTUALITY

Efektívna medzinárodná spolupráca a reprezentovanie na nadnárodnej úrovni je jednou z dôležitých úloh KOZ SR

V dňoch 15. a 16. decembra 2022 sa delegácia KOZ SR, vedená viceprezidentom Františkom Gajdošom, zúčastnila X. kongresu partnerskej poľskej odborovej centrály OPZZ. OPZZ je jednou z troch konfederácií pôsobiacich v Poľsku, ktorá zastrešuje celoštátne členské organizácie, ktoré sú súčasťou 7 špecifických odvetví a zastupuje celkovo viac ako 435 000 […viac]