Výberové konanie na pozície:

 

Pozícia Uzávierka Náplň práce

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Regionálny sociálny dialóg

31. januára 2020 Stiahnuť vo formáte PDF
Expert na dennej báze: Ekonomický analytik 31. januára 2020 Stiahnuť vo formáte PDF
Expert na dennej báze: Právny analytik 31. januára 2020 Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Odmeňovanie v štátnej správe

31. januára 2020 Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Produktivita práce

31. januára 2020 Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: BOZP EÚ a SR

31. januára 2020 Stiahnuť vo formáte PDF

Lektor prezenčného vzdelávania: E-learning – LMS Moodle

31. januára 2020 Stiahnuť vo formáte PDF