Výberové konanie na pozície:

 

Pozícia Uzávierka Náplň práce Stav
Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa: princíp, realizácia, dopady KOZ 31.8.2019 Stiahnuť vo formáte PDF Otvorené
Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Regionálny sociálny dialóg 31.8.2019 Stiahnuť vo formáte PDF Otvorené
Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Bariéry členstva v odboroch 1: Analýza súčasného stavu členskej základne odborových zväzov združených v KOZ SR a príčiny úbytku členov. 16.9.2019 Stiahnuť vo formáte PDF Otvorené
Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Pracovný proces a psychická integrita človeka./ Psychologické riziká nepretržitej prevádzky a ich vplyv na osobnostné limity zamestnancov. 31.8.2019 Stiahnuť vo formáte PDF Otvorené
Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Hospodárske a sociálne dopady priemyslu 4.0 20.9.2019 Stiahnuť vo formáte PDF Otvorené
Špecialista pre vzdelávanie a ľudské zdroje (e-poradenstvo): Technická podpora 31.7.2019 Stiahnuť vo formáte PDF Otvorené
Expert/-ka na dennej báze: Špecialista expertného centra pre: Centrum pre administratívu a publicitu 31.7.2019 Stiahnuť vo formáte PDF Otvorené
Lektor prezenčného vzdelávania: Prevencia v oblasti BOZP 31.8.2019 Stiahnuť vo formáte PDF Otvorené
Lektor prezenčného vzdelávania: Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie 31.8.2019 Stiahnuť vo formáte PDF Otvorené
Expert na dennej báze: Právny analytik 31.8.2019 Stiahnuť vo formáte PDF Otvorené
Expert na dennej báze: Ekonomický analytik 31.8.2019 Stiahnuť vo formáte PDF Otvorené