Výberové konanie na pozície:

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup č. 21: Podpora aktívneho starnutia a podpory striebornej ekonomiky v kontexte globálnych zmien a starnutia obyvateľstva Slovenska

TU
Lektor: IKT zručnosti TU
Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup č. 19: Analýza aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v sektore výroby textilu, odevov, obuvi a spracovania kože TU
Špecialista na e-vzdelávanie TU
Špecialista na e-vzdelávanie: editor a copywriter TU
Špecialista na e-vzdelávanie: digitalizácia a prezentácia TU

Špecialista pre vzdelávanie a ľudské zdroje (e-poradenstvo) s ukrajinským jazykom: Klientske centrum

TU

Administratívny pracovník centra pre vzdelávanie

TU
   

 

 

 

 

 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk