Výberové konanie na pozície

Pozícia   Náplň práce

Lektor prezenčného vzdelávania: Mediálny tréning

Stiahnuť vo formáte PDF
 
 
 
   
 

 

   
   
 

 

 
 

 

 
 

 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk