Výberové konanie na pozície:

PozíciaUzávierkaNáplň práce

Špecialista pre vzdelávanie a ľudské zdroje (e-poradenstvo): Klientske centrum

30.11

Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Regionálny sociálny dialóg

30.11 Stiahnuť vo formáte PDF
Expert na dennej báze: Ekonomický analytik 30.11 Stiahnuť vo formáte PDF
Expert na dennej báze: Právny analytik 30.11 Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Odmeňovanie v štátnej správe

31.12

Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Produktivita práce

31.12 Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: BOZP EÚ a SR

31.12 Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na dennej báze: Metodik

31.12 Stiahnuť vo formáte PDF