Výberové konanie na pozície

Pozícia Uzávierka Náplň práce

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Politiky zamestnanosti

AKTUÁLNE OTVORENÉ Stiahnuť vo formáte PDF
Expert na dennej báze: Ekonomický analytik AKTUÁLNE OTVORENÉ Stiahnuť vo formáte PDF
Expert na dennej báze: Právny analytik AKTUÁLNE OTVORENÉ Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Flexibilné formy zamestnávania

AKTUÁLNE OTVORENÉ Stiahnuť vo formáte PDF
Expert na dennej báze: Špecialista pre externú komunikáciu AKTUÁLNE OTVORENÉ Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup:

AV1 Bariéry členstva v odboroch 1:

Analýza súčasného stavu členskej základne odborových zväzov združených v KOZ SR a príčiny úbytku členov

AKTUÁLNE OTVORENÉ Stiahnuť vo formáte PDF