Výberové konanie na pozície:

Špecialista na externú komunikáciu

TU
Lektor – Mediálny tréning TU
Metodik pre aktivity aliancie sektorových rád a činnosť sektorových rád TU
Koordinátor odborných aktivít TU
Expert/-ka na analytickú činnosť: Odborný konzultant TU

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup č. 19: Analýza aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v sektore výroby textilu, odevov, obuvi a spracovania kože

TU

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup č. 20: Analýza aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v sektore vzdelávania, výchovy a športu

TU

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup č. 21: Podpora aktívneho starnutia a podpory striebornej ekonomiky v kontexte globálnych zmien a starnutia obyvateľstva Slovenska

TU

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup č. 22: Spravodlivá transformácia

TU

 

 

 

 

 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk