Výberové konanie na pozície

Pozícia Uzávierka Náplň práce

 

   
Expert na dennej báze: Ekonomický analytik AKTUÁLNE OTVORENÉ Stiahnuť vo formáte PDF
Expert na dennej báze: Právny analytik AKTUÁLNE OTVORENÉ Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: Flexibilné formy zamestnávania

AKTUÁLNE OTVORENÉ Stiahnuť vo formáte PDF
Expert na dennej báze: Špecialista pre externú komunikáciu AKTUÁLNE OTVORENÉ Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: AV16 Vplyv odborov na politiku trhu práce

AKTUÁLNE OTVORENÉ Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: AV17 Metódy stanovovania množstva a tempa práce v SR

AKTUÁLNE OTVORENÉ Stiahnuť vo formáte PDF

Expert/-ka na analytickú činnosť pre analytický výstup: AV18 Zdravotné poistenie – zdravotná daň.

Financovanie a fungovanie systému zdravotného poistenia

AKTUÁLNE OTVORENÉ

(NOVÉ)

Stiahnuť vo formáte PDF
Projektový manažér – zástup počas MD

AKTUÁLNE OTVORENÉ

(NOVÉ)

Stiahnuť vo formáte PDF
Špecialista expertného centra pre: (Analytické centrum, Klientske centrum, Centrum pre vzdelávanie)

AKTUÁLNE OTVORENÉ

(NOVÉ)

Stiahnuť vo formáte PDF