Sociálny dialóg vedený so zamestnávateľmi, vládou, politickými stranami a občianskymi združeniami považuje Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky za základný prostriedok na presadzovanie záujmov zamestnancov.

Na dosahovanie svojich cieľov a realizáciu záujmov KOZ SR a odborové zväzy využívajú hlavne rokovania na úrovni tripartity a bipartity.

V zmysle zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) pripravuje KOZ SR v spolupráci s príslušnými odborovými zväzmi stanoviská a odporúčania k materiálom z oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti, odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu, stanoviská k návrhom všeobecne záväzných predpisov, ktoré sa týkajú dôležitých záujmov zamestnancov a zamestnávateľov, najmä hospodárskych, sociálnych, pracovných a mzdových podmienok zamestnávania.

Informácie o HSR SR, ako aj plné znenie všetkých predkladaných návrhov a stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU.