VÝROBNÉ ODBOROVÉ ZVÄZY
OZ KOVOMiletičova 24
815 70 Bratislava 1

www.ozkovo.sk
INTEGROVANÝ ODBOROVÝ ZVÄZ

Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1

Viac informácii TU
ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV POĽNOHOSPODÁRSTVA NA SLOVENSKU

Ul. Fraňa Mojtu 1
949 01 Nitra

www.ozpp.webnode.sk

ODBOROVÝ ZVÄZ DREVO, LESY, VODA

Osadná 6,

831 03 Bratislava

www.ozdlv.sk
ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1

www.ozpocr.sk
ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV BANÍ, GEOLÓGIE A NAFTOVÉHO PRIEMYSLU V SR

Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1

www.ozpbgn.sk
ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČIAROV

Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1

www.ozz.sk
ENERGETICKO – CHEMICKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ
Osadná 6
831 03 Bratislava 3 – Nové Mesto

Viac informácii TU
ZDRUŽENIE ODBORÁROV ENERGETIKY SLOVENSKA
919 31 Jaslovské Bohunice
ODBOROVÝ ZVÄZ BÁNK A POISŤOVNÍ

Vajnorská 1 
815 70 Bratislava 1

http://odborybankapoistovni.sk/

ODBOROVÝ ZVÄZ POTRAVINÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1

www.ozpotravinarovsr.sk
SOZ PRACOVNÍKOV POLYGRAFIE
Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1
PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

www.pozsk.sk
SOZ PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
Kukučínova 52
P.O.BOX 52
830 03 Bratislava 33

www.sozpt.sk
ODBOROVÝ ZVÄZ PÔŠT A LOGISTIKY
Bratislavská 1
903 01 Senec
ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV VODNEJ DOPRAVY (OZ PVD)

 

NEVÝROBNÉ ODBOROVÉ ZVÄZY
ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY NA SLOVENSKU
Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1

www.ozpsav.sk
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZAMESTNANCOV OBRANY
Rázusova 7
911 27 Trenčín
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY
Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1

www.sloves.sk
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Bajkalská 29/B, 821 01 Bratislava

www.sozzass.com

OZ HASIČOV

Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

www.ozh.sk
OZ JUSTÍCIE V SR

Jana Bernáthová
Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice

OZ ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová
Sládkovičova 80

974 05 Banská Bystrica

OZ POLÍCIE V SR

Pribinova 2
812 72 Bratislava 1

OZ PRACOVNÍKOV SAV

Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1