VÝROBNÉ ODBOROVÉ ZVÄZY
OZ KOVOBajkalská 29/A, B
821 01 Bratislava – Ružinov

www.ozkovo.sk
INTEGROVANÝ ODBOROVÝ ZVÄZ

Bajkalská 29/A, B
821 01 Bratislava – Ružinov

https://www.ioz.sk

Viac informácii TU
ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV POĽNOHOSPODÁRSTVA NA SLOVENSKU

Ul. Fraňa Mojtu 1
949 01 Nitra

https://www.ozppsr.com/

ODBOROVÝ ZVÄZ DREVO, LESY, VODA

Osadná 6,

831 03 Bratislava

www.ozdlv.sk
ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Bajkalská ul. č. 16025/29/A,B
821 01 Bratislava – Ružinov

Tel.: 00421 905 609 500
E-mail: sekretariat@ozpocr.sk
www.ozpocr.sk
ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV BANÍ, GEOLÓGIE A NAFTOVÉHO PRIEMYSLU V SR

Košovská cesta 70/24

971 01 Prievidza

www.ozpbgn.sk
ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČIAROV

Legionárska 27,831 04 Bratislava

www.ozz.sk
ENERGETICKO – CHEMICKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ
Osadná 6
831 03 Bratislava 3 – Nové Mestowww.echoz.sk 

Viac informácii TU
ZDRUŽENIE ODBORÁROV ENERGETIKY SLOVENSKA
919 31 Jaslovské Bohunice
ODBOROVÝ ZVÄZ BÁNK A POISŤOVNÍ

Bajkalská 29A, 821 01 Bratislava-Ružinov

http://odborybankapoistovni.sk/

ODBOROVÝ ZVÄZ POTRAVINÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bajkalská 29/A,821 01 BRATISLAVA 3

www.ozpotravinarovsr.sk
SOZ PRACOVNÍKOV POLYGRAFIE
PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

www.pozsk.sk
SOZ PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
Kukučínova 52
P.O.BOX 52
830 03 Bratislava 33

www.sozpt.sk
ODBOROVÝ ZVÄZ PÔŠT A LOGISTIKY

nám. Matice slovenskej č. 17
965 01 Žiar nad Hronom

tel: 045/6790645; 0911107158

ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV VODNEJ DOPRAVY (OZ PVD)

Horárska 12

82109 Bratislava

 

NEVÝROBNÉ ODBOROVÉ ZVÄZY
ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY NA SLOVENSKU
Bajkalská 29/A 821 01 Bratislava
Sekretariát – tel: +421918901762

www.ozskolstva.sk
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZAMESTNANCOV OBRANY
Rázusova 7
911 01 Trenčínhttps://sozzo.sk 
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY
Bajkalská ul. č. 16025/29/A,B
821 01 Bratislava – Ružinov

www.sloves.sk
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Bajkalská 29/B, 821 01 Bratislava

www.sozzass.com

OZ HASIČOV

Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

www.ozh.sk
OZ JUSTÍCIE V SR

Štúrova 29

041 51 Košice

https://ozjvsr.sk/

OZ ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová
Sládkovičova 80

974 05 Banská Bystrica

OZ POLÍCIE V SR

Pribinova 2
812 72 Bratislava 1

http://ozpsr.sk/

OZ SAV

Bajkalská 29/A,B
821 01 Bratislava 1

www.odbory.sav.sk