Adresa:  

Konfederácia odborových zväzov, Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava, SK

Korešpondenčná adresa:    Kancelária KOZ SR, Bajkalská 16025/29A, 821 01 Bratislava, SK

Telefónny kontakt: 

Tel.: +421 2 502 39 103

Tel.: +421911 110 616

Tel.: +421903 251 173 – in English

Email: kozsr@kozsr.sk

Mapa: