Adresa:  

  Kancelária KOZ SR, Bajkalská 16025/29A, 821 01 Bratislava, SK

Telefónny kontakt: 

Tel.: +421 2 502 39 103

Email: kozsr@kozsr.sk

Mapa: