Adresa:  

Kancelária KOZ SR, Odborárske námestie 3,  815 70 Bratislava, Slovenská republika

Telefónny kontakt: 

Tel.: +421 2 502 39 103
Email: kozsr@kozsr.sk

Mapa: