Dokumenty VIII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR

Dokument si môžete stiahnuť TU a obsahuje: stanovy KOZ SR, rokovací poriadok Zjazdu KOZ SR, volebný poriadok Zjazdu KOZ SR, program KOZ SR na roky 2016 – 2020, Rezolúcia VIII. zjazdu KOZ SR a Uznesenie VIII. zjazdu KOZ SR.