Dokumenty XI. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR

Dokument si môžete stiahnuť TU a obsahuje: Stanovy KOZ SR, Rokovací poriadok Zjazdu KOZ SR, Volebný poriadok Zjazdu KOZ SR, Program KOZ SR na roky 2022 – 2026, Rezolúcia XI. zjazdu KOZ SR a Uznesenie XI. zjazdu KOZ SR.