Odborárov nerozdelia ani hranice štátov

V moravských Bořeticiach sa konalo stretnutie prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR Jozefa Kollára a predsedu Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josefa Středulu s ich najbližšími riadiacimi a odbornými spolupracovníkmi. Tém na vzájomnú diskusiu a výmenu informácií a skúseností bolo niekoľko, napríklad sociálna politika, ekonomika, financie či trh práce. Stretnutiu rezonovala najmä otázka propagácie a marketingovej podpory aktivít a dobrého mena odborov.

Dlhodobá vzájomná podpora a solidarita je výsledkom nielen skvelej spolupráce, ale aj faktu, že odborárov nerozdelia ani hranice štátov. Za slovenskú stranu sa stretnutia zúčastnila aj viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, odborní pracovníci Martina Nemethová, Marta Hašková, Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár a Pavol Bacigal, za českú podpredsedovia ČMKOS Radka Sokolová a Vít Samek a odborníci Lucie Studničná, Martin Fassmann, Dušan Martínek a Václav Procházka.