Výnimky z nosenia respirátorov

Konfederácii odborových zväzov SR sa podarilo dosiahnuť výnimky z povinnosti nosenia respirátorov FFP2 na pracoviskách aj zamestnancom, ktorí sa na tom dohodnú so svojim zamestnávateľom.

Na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky dňa 12. 4. 2021 sa zástupcom KOZ SR podarilo presadiť požiadavku na zavedenie výnimiek z povinností nosenia respirátorov na pracoviskách pre pracujúcich, ktorí priamo neohrozujú svoje okolie, alebo im nosenie respirátora prekáža pri výkone práce.  Na túto skutočnosť odborári upozorňovali opakovane.

V marci 2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vo svojej vyhláške (č. 133/2021) zverejnil zoznam výnimiek z povinnosti nosenia respirátorov. Tie sa týkali zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie. Druhá výnimka sa týkala zamestnancov,  u ktorých na  základe  vyjadrenia  pracovnej  zdravotnej  služby  pracovné  podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. Napriek výnimkám, ktoré vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR umožňovala, v praxi dochádzalo k situáciám, kedy pracovná zdravotná služba takúto výnimku neudelila, dokonca aj v prípade, keď zamestnanec vykonával svoju prácu izolovane. Príkladom sú vodiči mestskej hromadnej dopravy aj v takých typoch vozidiel, kde sú vyslovene uzatvorený a oddelený od cestujúcej verejnosti.

Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR  č. 175/2021 z 15. 4. 2021 rozširuje platné výnimky aj o zamestnancov  s chronickými  ochoreniami  dýchacích  ciest  s dychovou  nedostatočnosťou  a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu. Ďalšou zmenou je, že sa upravujú podmienky v prípade rozhodnutia pracovnej zdravotnej služby a to tak, že okrem pracovnej zdravotnej služby sa môže umožniť výnimka z nosenia respirátora na pracovisku aj na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, pokiaľ pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.. „Doplnenie vyhlášky sme žiadali z dôvodu, že aj v prípadoch keď pracovná zdravotná služba mohla vyhovieť požiadavke o udelení výnimky, mnohokrát to zamietla“, vysvetlila Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR. Aj týmto spôsobom sa KOZ SR snaží pomôcť zamestnancom, ktorí majú sťažené podmienky na svojom pracovisku aj bez opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom.