Prezidentka vetovala vládny balíček opatrení

KOZ SR víta rozhodnutie pani prezidentky vrátiť na opätovné prerokovanie do parlamentu časti balíčka protiinflačných opatrení. Sme radi, že pri svojom rozhodovaní pani prezidentka zvážila aj argumenty KOZ SR, ktoré sme jej predniesli na včerajšom stretnutí.
Ak chce vláda dovládnuť, musí zásadne zmeniť svoj prístup k tvorbe legislatívnych predpisov. Prijímanie legislatívy, pri ktorej sa vynecháva sociálny dialóg a existuje len jedno “správne” riešenie bez diskusie s dotknutými subjektami nie je znakom vyspelej demokracie. Kvalitný sociálny dialóg pritom tvorí základ demokracie a každého dobre fungujúceho štátu
Vládna koalícia by sa mala poučiť so súčasnej situácie, prestať so vzájomnými hádkami a prijať adekvátne protiinflačné opatrenia, ktoré sa dotknú väčšiny ľudí a nie len vybranej skupiny. Jedným z nami navrhovaných riešení je napríklad razantné zvýšenie životného minima.
Zástupcovia KOZ SR Marián Magdoško a Monika Uhlerová po stretnutí s prezidentkou SR