Začali sa rokovania o minimálnej mzde

Včera odštartovali rokovania medzi KOZ SR a zástupcami zamestnávateľov o výške minimálnej mzdy na budúci rok.
Do rokovaní sme vstúpili s požiadavkou vrátiť sa k mechanizmu navyšovania minimálnej mzdy podľa vzorca 60 % z priemernej mzdy, tak ako to schválila ešte minulá vláda.
Minimálna mzda je základným nástrojom zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Jej výška určuje minimálnu hodnotu práce, ktorú je povinný zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi za odpracovaný čas. Zvyšovanie minimálnej mzdy sa prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov prenáša aj do odmeňovania prác s vyšším stupňom náročnosti. Týmto zabezpečuje spravodlivé minimálne nároky na odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení bez ohľadu na vek, pohlavie, zamestnávateľa, pracovnú pozíciu, región a pod.