Jednou z tém, ktoré azda nikdy nestratia na svojej aktuálnosti a vždy budú dôležitým zdrojom konfliktu medzi tými, ktorí mzdy vyplácajú a medzi ich prijímateľmi, je výška minimálnej mzdy. K neutíchajúcej debate o tomto fenoméne prispieva nepochybne fakt, že podľa tých druhých by mala minimálna mzda každoročne rásť. Zamestnávatelia popri kritike minimálnej mzdy jedným dychom zdôrazňujú, že oni aj bez jej ustanovenia platia zamestnancom viac, ako je zákonom predpísané minimum. Prečo ju teda odmietajú? Radi argumentujú tým, že trh vyrieši aj výšku miezd. Majú pravdu. Je nespochybniteľné, že približne každý šiesty pracujúci Slovák zvolil prácu v zahraničí práve pre lepšie podmienky na trhu práce. Zamestnávateľom však chýbať nebudú. Vládna moc im umožnila priviezť si lacnejších zamestnancov zahraničia. Nie je však deformáciou trhového mechanizmu skôr to, že na­miesto uspokojovania dopytu (po vyššej mzde) vymením účastníkov obchodu?

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár.

Periodicita je 6x ročne.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk