V roku 2019 si pripomenieme hneď niekoľko okrúhlych výročí udalostí, ktoré významným spôsobom ovplyvnili dianie na našom území. Roky končiace sa deviatkou boli v našich dejinách prelomové. Napríklad v roku 1939 vypukla 2. Svetová vojna, o desať rokov neskôr už komunistickí vládcovia vyhlásili prvú z päťročníc, podľa ktorých sa hospodárstvo riadilo až do Nežnej revolúcie v roku 1989. Do histórie sa zapísalo ešte mnoho iných závažných udalostí, ktoré sa odohrali v rokoch koncom jednotlivých desaťročí.

V aktuálnom vydaní ePRÁCA sa venujeme dvom inštitúciám ovplyvňujúcim životy zamestnancov, ktoré tento rok oslávili okrúhle výročia ich založenia. V roku 1919 vznikla Medzinárodná organizácia práce a o polstoročie neskôr Národný inšpektorát práce. Aj vďaka týmto inštitúciám sa zamestnancom na Slovensku vytvárajú pracovné podmienky, ktoré nás zaraďujú medzi vyspelé krajiny v oblasti pracovného trhu.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

https://issuu.com/kozsr/docs/2019_13_epr_ca

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk