Blíži sa koniec februára a na nás sa zo všetkých strán valí nespočetné množstvo informácií o kandidujúcich politikoch. Nechutná politická kampaň zatieňuje veci, na ktorých naozaj záleží. Všimli ste si, že o niekoľko dní je tu oficiálny koniec zimy? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Ako by sme si to mohli všimnúť, keď zima vlastne ani nezačala. Akokoľvek sa budeme snažiť ignorovať meniace sa podnebie našej krajiny, neujdeme pred ním. Už azda nemôže byť rukolapnejší dôkaz ako to, čo vidíme na vlastné oči a cítime na vlastnej koži. Musíme si uvedomiť, že zmena už je tu. My sa už nemusíme na ňu začať pripravovať. Dnes si už musíme zvykať. Nakoniec, nevedomky to aj robíme. A o nejaký čas možno precitneme a všimneme si, že sused sa z roka na rok teší bohatšej úrode olív vo svojej záhrade a namiesto lyžovačky budeme chodiť do hôr iba hubárčiť.

 

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

 

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

 

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Anita Fáková, Monika Uhlerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk