Prihováram sa Vám v dvoj­mesačných intervaloch. Pri dnešnom stave zemskej atmosféry a následných zmien počasia sa mi zdá, že zakaždým, keď píšem úvodník do ePRÁCE, je iné ročné obdobie. Je tu máj a za oknom zúri leto. Prvomájové oslavy budú o to príjemnejšie. Už v detstve som sa tešil na tento deň. Mohol som so svojím otcom ísť ráno do podniku, kde pracoval.

V závodnej jedálni sme zjedli párky, vypili malinovku a vydali sme sa na prvomájový sprievod mestečkom, aby sme na obed mohli “žuť” cigánsku pečienku zo stánku na námestí. Medzitým sme si užili kopec zábavy. Bez ohľadu na to, či vieme, prečo je práve Prvý máj Sviatkom práce, snažme sa o to, aby sme tento deň strávili so svojimi blízkymi. Venujme si navzájom svoj čas Je to jedna z najcennejších vecí, ktoré si môžeme darovať. A popri tom je možné si na záhrade ugrilovať mäso a tváriť sa, že je to pečienka z ošúchaného stánku z detských čias.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár.

Periodicita je 6x ročne.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk