Nedávno sme si pripomenuli 50. výročie invázie spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Najčastejšie sa hovorí, že týmto dňom začala okupácia našej krajiny. Často počúvame, že nám vojenským zásahom zabránili v demokratizácii našej krajiny a rozvoju jej hospodárstva. Ak by k okupácii nedošlo, mohli sme sa mať tak, ako ľudia v Rakúsku, či v inej demokratickej krajine. V tomto prípade platí viac ako inokedy, že by sme sa mali zo svojej minulosti poučiť. To, čo sa stalo, už nezmeníme.

Koncom osemdesiatych rokov sme dostali novú šancu. Dnes nás nikto zbraňami nenúti robiť to, čo nám nie je po vôli. Je tu však nová vlna okupantov, ktorí nejazdia na tankoch, ale v luxusných autách. Namiesto rovnošiat, nosia obleky. A namiesto politickej slobody siahajú na tú ekonomickú. Ak sa dnes odvolávame na to, že v 68-om sme sa nemohli brániť vojenskej presile, ako budeme vysvetľovať pri päťdesiatom výročí Nežnej revolúcie našim potomkom to, prečo sme ani tentokrát nedobehli Rakúšanov?

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár.

Periodicita je 6x ročne.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk