Otázka: Je zamestnávateľ povinný vyhovieť mojej požiadavke na úpravu pracovného času tak, aby môj pracovný čas končil o 14:30 hod.?

Odpoveď:

Zamestnanec má právo:

  1. zo zdravotných dôvodov alebo
  2. z iných vážnych dôvodov

na jeho strane žiadať o:

  1. vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času (napr. že nebude pracovať v noci, rozdelí sa mu pracovná zmena, aby počas dňa mohol absolvovať rehabilitáciu, umožní sa mu skorší príchod do práce).
  2. alebo o jej dohodnutie v pracovnej zmluve.

V nadväznosti na to je zamestnávateľ povinný

  1. a) povoliť zamestnancovi vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času. V prípade, ak ide o povolenie vhodnej úpravy pracovného času, zamestnávateľ môže odvolať svoj súhlas (povolenie) s individuálnou úpravou pracovného času.
  2. b) dohodnúť so zamestnancom vhodnú úpravu určeného pracovného času v pracovnej zmluve

V danom prípade sa vyhotoví dodatok k pracovnej zmluve. Vzhľadom na to, že ide o dvojstranný právny úkon, zamestnávateľ môže svoj súhlas odvolať len so súhlasom zamestnanca.

Voľba medzi povolením alebo dohodnutím v pracovnej zmluve je na zamestnávateľovi.

Zákonník práce nevyžaduje, aby vhodná úprava pracovného času bola dohodnutá v pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ má túto povinnosť, len ak to prevádzka zamestnávateľa dovoľuje.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk