Otázka: Podpísal som pracovnú zmluvu, v ktorej mám uvedenú pokutu 200 eur, ak dám výpoveď v skúšobnej dobe. No po troch týždňoch sa mi naskytla lepšia pracovná ponuka a chcem dať výpoveď. Má zamestnávateľ právo vymáhať tieto peniaze?

 Odpoveď: Podľa Zákonníka práce môže v skúšobnej dobe tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, písomným oznámením o skončení pracovného pomeru. Podstatou a účelom skúšobnej doby je práve oprávnenie oboch účastníkov pracovnoprávneho vzťahu ukončiť počas plynutia skúšobnej doby pracovný pomer jednoduchým spôsobom. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je výkonom práva, ktoré zamestnancovi vyplýva priamo zo zákona, konkrétne z § 72 ods. 1 Zákonníka práce. Zákonník práce zmluvnú pokutu ako prostriedok zabezpečenia práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov nepozná a iné než v Zákonníku práce vymedzené zabezpečovacie prostriedky nemožno medzi zamestnávateľom a zamestnancom dohodnúť. Ak si teda zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu pre prípad skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca v skúšobnej lehote, treba toto ustanovenie pracovnej zmluvy považovať pre rozpor so zákonom za neplatné.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk