Správa: Je možné pracovať u dvoch rôznych zamestnávateľov súčasne? Napríklad, by išlo o rozdelenie na 4 dni + 1 deň. Dajú sa uzavrieť dve pracovné zmluvy, alebo to bude lepšie riešiť živnosťou?

Odpoveď: Zákonník práce nevylučuje uzavretie viacerých pracovných pomerov. Dôležitá je však dohoda s každým zamestnávateľom o rozvrhnutí pracovného času tak, aby bol zamestnanec schopný riadne si plniť pracovné úlohy u oboch zamestnávateľov.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk