KOZ SR bude 20. septembra 2023 organizovať predvolebnú debatu s lídrami politických strán „ZAMESTNANCI ROZHODNÚ“, aby tak aspoň touto cestou umožnila svojim členom, ale aj verejnosti, získať komplexný obraz odborných znalostí a riešení, ktoré strany v oblasti zamestnaneckého prostredia ponúkajú, a aké je prípadné prelínanie ich predvolebných sľubov a smerovaní s programom a hodnotami, ktoré odbory presadzujú a zastávajú.

KOZ SR a jej členské odborové zväzy pravidelne analyzujú vývoj zamestnaneckého prostredia a dopady legislatívnych zmien na jeho stav, čo v konečnom dôsledku poskytuje ucelený obraz o pracovných podmienkach, odmeňovaní, o sociálnom dialógu na tripartitnej a bipartitnej úrovni, o spolupráci medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v podnikoch a organizáciách, formách podnikovej sociálnej politiky, ako aj oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zaujíma nás, ako vnímate svoje pracovné prostredie vy. Zapojte sa do nášho krátkeho prieskumu. Aj s jeho spracovaným výsledkom budú účastníci našej predvolebnej debaty konfrontovaní.