CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Vzdelávanie pokračovalo témami BOZP a Sociálnym dialógom

V dňoch 21. až. 23. 06. 2021 sa v priestoroch Centra vzdelávania a regenerácie pracovnej sily v Kežmarských Žľaboch, v malebnom prostredí Vysokých Tatier, uskutočnili vzdelávacie aktivity na tému Prevencia v oblasti BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie. Podujatia prebiehali v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu pod záštitou KOZ SR. Prevencia v oblasti BOZP V tejto […viac]