Otázka: Som Ukrajinec, ktorý prišiel na územie Slovenskej republiky z dôvodu vojnového konfliktu. Za akých podmienok sa môžem zamestnať na Slovensku?

Odpoveď: V súčasnosti je možné pre osoby unikajúce z Ukrajiny pred vojnovým konfliktom požiadať na území Slovenskej republiky o dočasné útočisko. O poskytnutie dočasného útočiska môže žiadať aj cudzinec, ktorý nie je občanom Ukrajiny, ale ma na jej území trvalý pobyt a nemôže sa vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny či regiónu. Požiadať o dočasné útočisko je možné na oddelení cudzineckej polície a vo veľkokapacitnom centre. Po jeho udelení bude osobe vydaný doklad o tolerovanom pobyte a následne je možné pracovať na základe pracovnej zmluvy ako aj na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru na území Slovenskej republiky. Nie je však možné vykonávať podnikateľskú činnosť.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk