Príplatky, platy a minimálna mzda na TA3

Téma dňa TA3. Hostia: Jozef Kollár, prezident KOZ SR, Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ SR

Jozef Kollár, prezident KOZ SR: „Ja som o tom presvedčený, že vláda Slovenskej republiky nemá iné možnosti, ako zasahovať do výšky platov zamestnancov, len spôsobom tým, že sa vyvinie vyšší tlak na rast minimálnej mzdy, a samozrejme, aj zmenou a novelami Zákonníka práce, tak ako je to v súčasnosti, kde sa navyšujú príplatky za prácu v noci, za prácu v sobotu, v nedeľu, pretože akékoľvek navyšovanie miezd nejakým iným spôsobom by vyvolalo určite veľkú vlnu odporu zamestnávateľov, je to zasahovanie do nejakého súkromného vlastníctva. Pre nás je ale podstatné na to, aby sme my dokázali v rámci kolektívneho vyjednávania tam, kde máme odborové organizácie aj v jednotlivých podnikoch, vyvinúť dostatočný tlak na to, aby sa tie mzdy upravovali rýchlejšie, pretože sme o tom presvedčení, že pri takomto raste ekonomiky by mohli aj mzdy na Slovensku rásť podstatne rýchlejším tempom.“